Održan sastanak Upravljačke platforme za obrazovanje i kulturu za zemlje Zapadnog Balkana

Objavljeno: 19.04.2021. 08:59 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Sastanak Upravljačke platforme za Zapadni Balkan za obrazovanje i kulturu, u organizaciji Evropske Komisije, održan je 16. aprila 2021. godine.

Na sastanku je razmatrana Zajednička deklaracija o Agendi za Zapadni Balkan o inovacijama, istraživanju, obrazovanju, kulturi, omladini i sportu, kao i sama Agenda, koja treba da bude potpisana na Ministarskom sastanku 27. maja 2021. godine.

U ime Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta sastanku je prisustvovao Danilo Alagić, generalni diregtor Direktorata za tercijalno obrazovanje. Iskoristio je priliku da još jednom iskaže snažnu podršku Crne Gore Zajedničkoj deklaraciji, Agendi za Zapadni Balkan o inovacijama, istraživanju, obrazovanju, kulturi, mladima i sportu, kao i Akcionom planu. Alagić je istakao da Zajednička deklaracija navodi sve relevantne dokumente i principe na kojima se zasniva regionalna saradnja EU i regiona u relevantnim oblastima. Kako je istakao, Deklaracija polazi od pune posvećenosti zemalja Zapadnog Balkana evropskim vrijednostima i perspektivama, te zajedničkog cilja - daljeg napretka regiona na putu ka EU. Naglasio je da Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta koristi ove dokumente kao polaznu tačku prilikom kreiranja strateških pravaca i odlučivanja o daljim koracima i to je prepoznato i od strane Evropske Komisije. "Deklaracija iz Osnabruka o stručnom obrazovanju i osposobljavanju za Crnu Goru veoma važan dokument, kao i preporuka Savjeta o stručnom obrazovanju i osposobljavanju. Ministarstvo izuzetno cijeni učešće u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) i raduje se učešću u novousvojenom Evropskom prostoru obrazovanja (EEA)", kazao je Alagić. 

Alagić je izrazio uvjerenje da će Agenda pružiti priliku studentima, istraživačima, inovatorima i kulturnim poslenicima da uđu na nova tržišta i postanu konkurentniji. "Ulaganje u obrazovanje, inovacije i istraživanje otkriće nove potencijale u regionu, poboljšaće sisteme obrazovanja i obuke sa posebnim fokusom na inkluziju i tercijarno obrazovanje, a sve u cilju daljeg razvoja ekonomije i omogućavanja zelene i digitalne tranzicije širom Evrope", nagasio je Alagić.

U dijelu sastanka koji se odnosio na kulturu, poručeno je da Agenda pruža jasan politički okvir za razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kreativne industrije, instrumenata saradnje i finansiranja, kao i za inovativan pristup zaštiti i valorizaciji kulturnog nasljeđa.

Alagić je poručio da će Crna Gora ostati posvećena podršci kulturnom i kreativnom sektoru u smislu boljeg učešća u inicijativama EU za finansiranje kao i programima regionalne saradnje. "Kreativna Evropa, kao glavni fond EU namijenjen kulturi i umjetnosti, ostaće naš prioritet uz očekivanje da će postupak koji se odnosi na učešće u sljedećoj generaciji Programa uskoro biti uspješno zatvoren u direktnoj saradnji sa Evropskom komisijom", istakao je Alagić.

Naredni sastanak Upravljačke platforme za Zapadni Balkan za obrazovanje i kulturu najavljen je za početak maja, i on će predstavljati pripremni sastanak za Ministarski sastanak 27. maja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?