Partnerskim odnosom do Javnog servisa u najboljem interesu građana

Objavljeno: 01.09.2021. 12:56 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

Sa sastanka Srzentić-RaonićMinistarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija prepoznaje ulogu i važnost Javnog servisa u sveukupnom društvenom razvoju i ostaje posvećen partner u cilju što efikasnijeg sprovođenja procesa koji su u najboljem interesu građana.

To je saopštila ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamara Srzentić, na sastanku sa generalnim direktorom Radio i Televizije Crne Gore Borisom Raonićem.

Ministarka Srzentić je čestitala Raoniću stupanje na funkciju generalnog direktora i poželjela mu uspješan rad. 

Ona je kazala da Ministarstvo prepoznaje ulogu i važnost Javnog servisa u sveukupnom društvenom razvoju i ambijentu i da ostaje otvoren i posvećen partner da „sva naša iskustva u pogledu uspostavljanja nove organizacije i organizacione kulture podijelimo sa menadžmentom RTCG-a“.

„Svaka reforma donosi organizacione promjena i donosi novine za zaposlene i organizaciju, a Ministarstvo kao resor koji horizontalno koordinira proces reforme javne uprave, može da ponudi platforme, alate i tehnike kako da se ti procesi što efikasnije sprovedu, a u najboljem interesu građana kojima služimo“, kazala je Srzentić. 

Raonić je ocijenio da RTCG u narednom periodu očekuju organizacione promjene koje su već počele, prije svega, u dijelu unapređenja informativnog programa, optimizacija procesa, modernizacije i osavremenjavanje procesa rada.

On je kazao da postoji prostor za saradnju i razmjenu iskustava u oblasti digitalizacije poslovnih procesa, imajući u vidu nadležnosti Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

„Javni servis 21. vijeka mora da prati trendove ne samo kad je u pitanju proizvodnja programa, već i nova organizaciona kultura i tome smo u potpunosti posvećeni“, kazao je Raonić.

On je upoznao ministarku da su otpočele aktivnosti na optimizaciji broja radnih mjesta, kao i boljem upravljanju ljudskim resursima i osnaživanju zaposlenih koji mogu da svojim eskpertizama i liderstvom doprinesu promjenama koje slijede.
Sa sastanka Srzentić-RaonićSrzentić i Raonić su razgovarali o značaju medijske pismenosti u kontekstu aktuelnog društvenog ambijenta, te ocijenili da je ovo tema koja treba da bude poseban segment Medijske strategije koja je u pripremi, ali i da je neophodno u narednom periodu intenzivirati komunikacione aktivnosti prema građanima.

Na sastanku je bilo riječi i o predstojećoj medijskoj reformi, u okviru koje su predviđene izmene i dopune Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?