Petar Koprivica

v.d. generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Petar Koprivica rođen je 11. jula 1983. godine u Baru, gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Obrazovanje

Diplomirao je na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu (10 semestara), Univerzitet u Beogradu, 2007. godine, nakon čega je proizveden u čin oficira Vojske Crne Gore. Magistrant je studija Sajber bezbjednosti na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici.

Karijera

Radnu karijeru započeo je u Generalštabu Vojske Crne Gore 2007. godine, u Odjeljenju za telekomunikacije i informatiku J-6, gdje je radio do kraja 2009. godine, nakon čega se upućuje kao profesionalno vojno lice na rad u Direkciju za zaštitu tajnih podataka., gdje je obavljao funkciju šefa Centralnog registra tajnih podataka do 2012. Godine, kada se privremeno, na period od šest mjeseci, vraća u Ministarstvo odbrane na mjesto šefa Odsjeka za održavanje informacionih sistema. Iste godine nastavlja radni angažman u Direkciji za zaštitu tajnih podataka obavljajući poslove oficira za bezbjednost. Početkom 2014. godine raspoređuje se u Odjeljenje za vojno obavještajne i bezbjednosne poslove Ministarstva odbrane (današnji Obavještajno-bezbjednosni direktorat). U avgustu 2016. godine u činu kapetana VCG na lični zahtjev dobija častan otpust iz vojske i započinje radni angažman u privatnom sektoru obavljajući više različitih dužnosti i to: rukovodilac IT sektora u kompaniji “Okov”, menadžer logistike u kompaniji “Ledo” i koordinator bezbjednosti u kompaniji “Nelt” za tržište Crne Gore i Albanije.

Vlada Crne Gore imenovala ga je u maju 2020.godine za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova.

Uspješno je pohađao veliki broj domaćih i inostranih kurseva i obuka u domenu bezbjednosti. Bio je predavač u Upravi za kadrove u period 2010-2016. Govori engleski jezik.