mr Petar Odžić

Sekretar Ministarstva kapitalnih investicija

OBRAZOVANjE:
 • Osnovna škola ,,Mirko Srzentić’’ – Petrovac na moru  od 1996.godine do 2002.godine
 • Srednja škola (gimnazija, opšti smjer) - JUSMŠ ,,Danilo Kiš’’ – Budva od 2002.godine do 2006.godine
 • Univerzitet CG, Ekonomski fakultet – Studije menadžmenta (Finansije i računovodstvo) od 2006.godine do 2010.godine, diplomirao sa ocjenom A (10) - na temu „Analiticke procedure u reviziji banaka“, iz predmeta Kontrola i revizija                                                                                                                                                  
 • Univerzitet CG, Ekonomski fakultet - Postdiplomske studije (Upravljanje javnim sektorom) od 2010.godine do 2013.godine, magistrirao sa ocjenom A (10) – na temu „Uticaj ljudskih resursa na donošenje strateških odluka i razvoj lokalne uprave“ i time stekao: STEPEN MAGISTRA (MApp)
 • Položen stručni ispit za rad u državnim organima   09.09.2013.godine    

                                                           
RADNO ISKUSTVO:

 • Opština Budva, Sekretarijat za privredu i finansije, poslovi službenika sa VSS od 2011.godine do 2017.godine
 • DOO „Vodovod i kanalizacija“ Budva, član upravnog odbora od 2014.godine do 2016.godine
 • Opština Budva, Sekretar sekretrijata za finansije od 2017.godine do 2022.godine
 • Opština Budva, vd Direktora Uprave lokalnih javnih prihoda (bez naknade) od 2017.godine do 2020.godine

JEZICI:

 • Engleski
 • Italijanski

RAD NA RAČUNARIMA:

 • Paket Microsoft Office programa (Word, Excel, Power Point, Outlook), Adobe Acrobat, Internet

OSOBINE I OSTALE INFORMACIJE:

 • Veoma odgovorna osoba, motivisan za rad, organizovan, komunikativan, spreman za preuzimanje inicijative, sposoban za rad u timu kao i za multitasking
 • Vozačka dozvola “B“ kategorije
 • Oženjen, otac jednog djeteta

RELEVANTNI SEMINARI:

 • Upravljanje životnim ciklusom preduzeća - Isak Adižes  (Podgorica 2007),
 • Upravljanje dugom lokalnih uprava - UNDP,  Kraljevina Holandija (Bečići 2013),
 • Planiranje i upravljanje javnim dugom - ISRCG,  Vlada Crne Gore (Podgorica 2013)  - 6 poena profesionalne kontinuirane edukacije prema članu 1.41 CORS-1 “SLRCG“ 44/07,
 • Rodno-ravnopravno budžetiranje - Uprava za kadrove (Budva 2013).

Kontakt

mr Petar Odžić

Državni sekretar