Podizanje svijesti o važnosti ljudskih prava pitanje je i političke volje i podrške

Objavljeno: 10.06.2022. 14:50 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava jedan su od najvažnijih zadataka u programu rada ove Vlade, istakao je ministar Fatmir Gjeka u razgovoru sa Nj.E. Džudi Rajzing Rajnke, ambasadorkom SAD u Crnoj Gori.

Ambasadorka Rajzing Rajnke je čestitala ministru stupanje na dužnost i istakla važnost oblasti koje su u nadležnosti Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Ona je kazala kako Stejt dipartment podnosi izvještaje o stanju ljudskih prava u svijetu, i da je posljednji objavljen za Crnu Goru, iz aprila ove godine ukazao između ostalog i na prisutnost nasilja i prijetnji usmjerene prema osobama sa invaliditetom i pripadnike/ce nacionalnih, rasnih ili etničkih manjinskih grupa, te slična krivična djela čije su mete LGBTIQ osobe.

Ambasadorka je prenijela spremnost SAD da pruže podršku unaprijeđenju ostvarivanja ljudskih prava i sloboda, većoj vidljivosti izazova sa kojima se ranjive grupe u društvu suočavaju, ali i podizanju svijesti ukupne javnosti o ljudskim pravima i slobodama, kao i toleranciji i prihvatanju različitosti.

Prema njenim riječima podizanje svijesti o važnosti ljudskih prava pitanje je i političke volje i podrške.

Ministar Gjeka zahvalio je na riječima podrške i najavio da će svoj mandat posvetiti radu na unaprijeđenju stanja ljudskih i manjinskih prava. On je upoznao ambasadorku sa izazovima koji su se izdvojili za kratko vrijeme njegovog upravljanja resorom, od kojih su unaprijeđenje kvaliteta života romske i egipćanske zajednice, jačanje rodne ravnopravnosti, unapređenje legislative u oblasti zaštite manjinskih prava, te implementacije antidiskriminacionih zakona prioritetni.

Ministar je najavio bolju organizaciju implementacionih jedinica u ministarstvu i dodao da će resor ljudskih i manjinskih prava jačati kapacitete i potvrditi opravdanost svog djelovanja kao samostalne institucije. Budući da je u prethodnom sazivu Vlade, ovaj resor bio sjedinjen sa Ministarstvom pravde, evidentirano je u izvještajima da je učinak bio slabo prepoznatljiv, rekao je Gjeka, i dodao da je sada prilika da rade bolje, više, uspješnije.

Sagovornici su zaključili da je neophodna tijesna i kontinuirana saradnja sa civilnim sektorom, međunarodnim partnerima kako bi implementacija strateških ciljeva bila uspješna.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?