Podrška učenicima migrantima iz Ukrajine u školama u Evropi

Objavljeno: 12.07.2022. 09:25 Autor: Ministarstvo prosvjete

Ruska invazija na Ukrajinu primorala je mnoge ljude da napuste svoje domove i potraže zaštitu u susjednim evropskim zemljama, među njima i veliki dio djece i mladih. Škole u zemljama prijema sada imaju odgovornost da mladim učenicima pruže kvalitetno obrazovanje i podršku. Dok su evropske zemlje već preduzele mnoge akcije za rešavanje obrazovnih potreba migranata, jednaka pažnja treba da se posveti njihovim psihosocijalnim potrebama.

Ovaj kratki Eurydice izveštaj fokusira se na neke od politika i mjera koje su razvili najviši obrazovni organi širom Evrope, a koji imaju za cilj da pomognu školama u integraciji ukrajinskih učenika. Ovo uključuje politike i mjere koje su posebno usmjerene na ukrajinske učenike, kao i politike i mjere usmjerene na sve novopridošle učenike koje su bile na snazi prije trenutnog sukoba. Izvještaj se zasniva na nalazima izveštaja iz 2019. „Integrisanje učenika migrantskog porijekla u škole u Evropi: Nacionalne politike i mjere“. Pruža ažurne informacije prikupljene putem ankete o zemljama koje su dio Eurydice mreže (osim Mađarske i Srbije). Referentna godina je školska 2021/2022.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?