Podrška studentima migrantima iz Ukrajine u visokom obrazovanju u Evropi

Objavljeno: 12.07.2022. 09:34 Autor: Ministarstvo prosvjete

Ruska invazija na Ukrajinu predstavlja ozbiljnu prijetnju po živote miliona ljudi, od kojih su mnogi bili primorani da napuste svoje domove i traže zaštitu u susjednim evropskim zemljama.

Zemlje domaćini su sada pozvane da odgovore na ovu situaciju tako što će migrantima iz Ukrajine obezbijediti različite mjere podrške kako bi se olakšala njihova brza i uspješna integracija u novo društvo.

Visoko obrazovanje je kritičan sektor u ovom odgovoru, pošto je rat imao veliki uticaj na osoblje visokog obrazovanja i studente iz Ukrajine.

Ovaj kratki izveštaj fokusira se na ključne politike i mjere koje su razvile obrazovne vlasti na najvišem nivou širom Evrope, sa ciljem da pomognu visokoškolskim ustanovama u integraciji studenata migranata iz Ukrajine. Ovo uključuje politike i mjere usmjerene posebno na migrante iz Ukrajine, kao i na studente koji nisu Ukrajinci a koji su studirali na ukrajinskim visokoškolskim ustanovama u vrijeme ruske invazije. Izvještaj se djelimično zasniva na nalazima prethodnih Eurydice izvještaja o visokom obrazovanju, kao što su „Izvještaj o implementaciji Bolonjskog procesa (2020)“ i „Integrisanje tražilaca azila i izbjeglica u visoko obrazovanje u Evropi: Nacionalne politike i mjere (2019)“. Pruža ažurne informacije prikupljene putem ankete o zemljama koje su dio Eurydice mreže (osim Mađarske i Srbije). Referentna godina je akademska 2021/2022.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?