Potpisan Sporazum o saradnji sa Elektroprivredom i CEDIS-om

Objavljeno: 31.01.2023. 13:39 Autor: Ministarstvo prosvjete

Ministar prosvjete mr Miomir Vojinović potpisao je danas u Vili “Gorica” Sporazum o saradnji sa izvršnim direktorom Elektroprivrede Crne Gore Nikolom Rovčaninom i izvršnim direktorom CEDIS-a Vladimirom Čađenovićem.

sporazum

Kroz partnerstvo, Sporazum o saradnji podrazumijeva strateško opredjeljenje sistema stručnog obrazovanja. Cilj je izgradnja sistema koji pojedincu daje mogućnost za sticanje znanja i vještina za zaposlenje, za lični i profesionalni razvoj, za brži i efikasniji odgovor obrazovanja na promjenljive zahtjeve tržišta rada.

sporazum

Ovo je svečani čin koji predstavlja još jedan korak saradnje između dva bitna činioca u našoj državi. Siguran sam da će Ministarstvo prosvjete, sa jedne strane, preko svog Centra za stručno obrazovanje i vaših predstavnika raditi na formiranju izuzetno stručnog kadra za potrebe Elektroprivrede. Koristim i ovu priliku da iskažem zahvalnost zbog toga što će i Elektroprivreda formirati centre za obuku kroz koje će proći naši polaznici, kazao je ministar Vojinović na svečanoj ceremoniji potpisivanja Sporazuma.

Vojinović je istakao da je ovo značajan korak ka zapošljavanju našeg srednjeg stručnog kadra. 

sporazum

Kroz zajednički rad, kako je dodao ministar, stručnjaka iz Elektroprivrede i
CEDIS-a, Centra za stručno obrazovanje i nastavnika iz škola pripremaće se moderni programi koji podržvaju digitalne tehnologije, zelenu ekonomiju i održivi razvoj na nivoima srednjeg stručnog obrazovanja. Sve to će biti moguće uz stvaranje uslova za razvoj programa za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, specijalističkih programa i programa višeg stručnog obrazovanja.  

sporazum

Izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin rekao je da je ovo potpisivanje novo poglavlje koje će obrazovni sektor prilagoditi stvarnosti i energetskoj tranziciji ka obnovljivim izvorima energije.

“Vidjeli ste u prethodnom periodu sa čime se suočavaju Evropa i svijet. Naša država je postala predvodnica i motorna snaga privrede u smislu razvoja energetskog sektora. Za sve je to potrebno znanje,  za sve su potrebni kadrovi,  i veoma je važno da obrazovni sistem i tržište rada budu prilagođeni na tom planu”, istakao je Rovčanin.

Prema riječima izvršnog direktora CEDIS-a Vladimira Čađenovića potpisivanje ovog Sporazuma je osvježenje, ne samo za Ministarstvo prosvjete, već za čitavo društvo.

“Ovaj Sporazum je važan za sve aktere. CEDIS je odmah prihvatio ovaj Sporazum i stavio sve svoje kapacitete na raspoganju da bi se obučila djeca koja će sjutra u energetskim kompanijama donositi izuzetne rezultate i za državu i za cjelokupno društvo”, istakao je Čađenović dodavši da samo stručno znanje , sa odgovrnim i poštenim kadrovima može pospješiti budućnost jedne države.

Za pripremu učenika za učenje uz rad u realnom radnom okruženju značajna je i praktična nastava u školi. Prema danas potpisanom Sporazumu Prostor za partnersku saradnju je u opremanju školskih radionica i stvaranju uslova da se nastava u školi realizuje sa potrebnim kvalitetom, ali i korišćenje centara za obuku za realizaciju praktične nastave Elektroprivrede i CEDIS-a, kao i otvaranje novih, zajedničkih centara za obuku učenika i odraslih u okviru škola.

Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Ministarstva prosvjete, Elektroprivrede i CEDIS-a (31.01.2023.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?