Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Povjerenje u javnu upravu može se osigurati nezavisnim i profesionalnim radom institucija i državnih službenika

Objavljeno: 19.10.2021. 10:48

Transparentnost leži u srcu javne uprave, a povjerenje građana može se osigurati tako što institucije i državni službenici pružaju visokokvalitetne usluge na nezavisan i profesionalan način saopšteno je na sastanaku Posebne grupe za reformu javne uprave koju su osnovale Evropska komisija i Crna Gora. 

U formatu video konferencije održan je deveti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave, a otvorila ga je ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić.

 „U proteklih nekoliko mjeseci fokus je prvenstveno bio na razvoju naše sljedeće Strategije reforme javne uprave u okvru procesa koji bi se mogao okarakterisati kao presedan u smislu inkluzivnosti, učešća i transparentnosti. U u tom smislu obezbijeđena je i dodatna politička podrška preko novoosnovanog Savjeta za reformu javne uprave, kojim predsjedava premijer Zdravko Krivokapić”, istakla je ministarka Tamara Srzentić.

Ona je kazala da je vizija reforme javne uprave otvorena, transparentna, pravična, efikasna javna uprava koja isporučuje politike, usluge i programe zasnovane na potrebama ljudi kojima služi. „Poseban fokus je na izgradnji kapaciteta i profesionalizaciji, obezbjeđujući pritom da imamo prave ljude na pravim mjestima i osnažujući, na najefikasniji način, liderstvo u javnoj upravi zasnovano na vještinama, uz privlačenje talentovanog kadra i obezbjeđivanje procesa zapošljavanja po principu meritkoratije“, istakla je ministarka Srzentić.

„Funkcionalna javna uprava je od suštinskog značaja za nadgradnju rezultata postignutih u proteklim godinama. Novi strateški okvir koji ste planirate da usvojite biće od velikog značaja za našu kontinuiranu saradnju u narednim godinama“, rekla je Ketrin Vent, šefica Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu EK za susjedsku politiku i pregovore o proširenju.

Gospođa Vent je naglasila važnost koju za Crnu Goru ima dodatno osnaživanje usmjerenosti na agendu pristupanja. Napomenula je da je funkcionalna javna uprava od suštinskog značaja za obezbjeđivanje prosperiteta i blagostanja građana. Od Crne Gore se očekuje da obezbijedi da postupak zapošljavanja bude u skladu sa transparentnom i odgovornom javnom upravom zasnovanom na zaslugama na koju se obavezala u Strategiji reforme javne uprave.                        


Galerija

gallery.media[0].alt
1/4 Foto: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
item.alt
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?