Poziv naučnicima, istraživačima i privredi za učešće u izradi S3 2021-2024

Objavljeno: 24.05.2021. 12:38 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja zaduženo je za izradu, sprovođenje i praćenje Strategije pametne specijalizacije (S3), što podrazumijeva i izradu pratećih akata Strategije, kao što su akcioni planovi i programi. Programom rada Vlade Crne Gore za 2021. godinu za IV kvartal planirano je donošenje Operativnog programa za implementaciju S3 2021-2024, a kako bi se ostvarilo kvalitetnije programsko usmjerenje Crne Gore u prioritetnim tematskim oblastima i definisali razvojni projekti koji će doprinijeti jačanju ekonomije zasnovane na znanju.

Crna Gora je prva zemlja Zapadnog Balkana koja je usvojila ovu Strategiju, a koja je, nakon detaljne analize stanja i širokih konsultacija sa ciljnim grupama iz različitih sektora, identifikovala četiri prioritetne oblasti:

  • Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane;
  • Energija i održiva životna sredina;
  • Održivi i zdravstveni turizam; i
  • Informaciono-komunikacione tehnologije kao horizontalni prioritet u funkciji razvoja prethodna 3 (vertikalna) prioriteta.

S obzirom da Strategija umrežava nekoliko sektorskih politika u kojima je veliki potencijal povezivanja istraživanja i inovacija sa privredom, planiranje aktivnosti i projekata zahtijeva aktivno uključivanje javnosti i široke konsultacije sa civilnim, naučnoistraživačkim i privrednim sektorom.

Stoga, Ministarstvo poziva naučnike, istrazivače i privrednike da iskažu svoje interesovanje za učešće u Radnoj grupi za izradu gore pomenutog Operativnog programa elektronskim putem uz dostavljanje biografije na sljedeću e-mail adresu: marina.roganovic@mek.gov.me.

Zainteresovane nevladine organizacije mogu pogledati detalje prijave na sljedećoj web adresi: https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-radnom-tijelu-za-izradu-operativnog-programa-za-implementaciju-strategije-pametne-specijalizacije-2021-2024

Takodje, Ministarstvo ohrabruje potencijalno zainteresovanu javnost da se istim putem, u slobodnoj formi, obrati ukoliko ima prijedlog, sugestiju ili komentar, koji bi mogao doprinijeti kvalitetnijem programiranju za naredni period sprovođenja Strategije.

Rok za dostavljanje interesovanja za učešće u Radnoj grupi je ponedeljak, 14. jun 2021. godine do 14:00 časova.

Dostavljanje prijedloga, sugestija i komentara biće otvoreno do usvajanja dokumenta.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?