Poziv povodom popunjanja mjesta na pozicijama članova Odbora direktoria u pomorskim privrednim društvima

Objavljeno: 08.02.2024. 07:51 Autor: MSP

U susret predstojećim Skupštinama akcionara u privrednim društvima iz sektora pomorstva, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u ime državnog kapitala poziva sve kandidate koji su zainteresovani za članstvo u Odboru direktora, da nam pošalju svoj CV putem e-mail adrese pomorstvo@msp.gov.me  

Javni poziv će biti otvoren do 18. februara 2024.godine, nakon čega će biti izvršen odabir po dva najbolja kandidata za svaku pomorsku kompaniju.

Novi odbori direktora će biti imenovani u sljedećim privrednim društvima: AD "Luka Bar", AD "Marina Bar", AD "Barska plovidba" i AD "Crnogorska plovidba".

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane kadrove, koji svojim stručnim kvalifikacijama, dosadašnjim radnim iskustvom i referencama mogu odgovoriti izazovima da se prijave za poziciju člana Odbora direktora u jednoj od pomorskih kompanija.

Takodje, očekujemo da je kandidat spreman da interes privrednog društva u svakom momentu mandata stavi ispred ličnog, političkog ili bilo kojeg drugog interesa.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?