Pravilnik o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata

Pravilnik o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 070/17 od 27.10.2017, 060/18 od 07.09.2018, 047/19 od 12.08.2019, 102/20 od 16.10.2020)

Obrazac 1 - Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
Obrazac 2 - Zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova
Obrazac 3 - Zahtjev za davanje saglasnosti Glavnog državnog - gradskog arhitekte
Obrazac 4 - Prijava radova adaptacije
Obrazac 5 - Prijava građenja objekta
Obrazac 6 - Izjava revidenta.
Obrazac 7 - Zahtjev za upis objekta u katastar nepokretnosti
Obrazac 8 - Zahtjev za uklanjanje dotrajalih objekata
Obrazac 9 - Zahtjev za mirovanje prava i obaveza iz licence
Obrazac 10 - Prijava za promjenu investitora
Obrazac 11 - Prijava za izmjenu revidovanog glavnog projekta usljed drugih okolnosti
Obrazac 12 - Prijava stručnog nadzora za izvođenje radova suprotno revidovanom glavnom projektu
Obrazac 13 - Prijava za uklanjanje objekta
Obrazac 14 - Prijava za postavljanje, odnosno građenje privremenog objekta
Obrazac 15 - Prijava za postavljanje, odnosno građenje pomoćnog objekta
Obrazac 16 - Prijava početka pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta
Obrazac 17 - Obavještenje o rekonstrukciji posebnog dijela stambene zgrade
Obrazac 18 - Obavještenje o nedostacima u revidovanom glavnom projektu
Obrazac 19 - Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu
Obrazac 20 - Obavještenje o imenovanju
Obrazac 21 - Izjava stručnog nadzora
Obrazac 22 - Izjava ovlašćenog inženjera koji rukovodi građenjem objekta u cjelini
Obrazac 23 - Izjava ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem pojedinih vrsta radova na građenju objekta
Obrazac 24 - Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za složeni inžejerski objekat
Obrazac 25 - Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole za složeni inženjerski objekat

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?