Predstavljen III periodični izvještaj Crne Gore pred Komitetom protiv torture

Objavljeno: 29.04.2022. 06:32 Autor: Ministarstvo pravde

Delegacija Vlade Crne Gore učestvovala je 73. sjednici Komiteta Ujedinjenih nacija za borbu protiv torture i drugih oblika okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg ponašanja ili kažnjavanja na kom je bio razmatran III periodični izvještaj Crne Gore. Ovo zasijedanje trebalo je biti održano 2020. godine, ali je zbog pandemije u svijetu odloženo i održano 27.-28. aprila u Ženevi, ove godine.

Šef delegacije bio je mr Bojan Božović, državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, koji je predstavio dosadašnji napredak u oblasti zakonodavstva.

Osim Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i novog Zakona o zabrani diskriminacije, šef delegacije mr Božović govorio je i o pravu na besplatnu pravnu pomoć, novoj Medijskoj strategiji i Strategiji socijalne inkluzije Roma. Delegacija je posebno naglasila važnost istrage o ratnim zločinima, napadima na novinare, kao i na rješavanje statusa ljudi bez državljanstva u Crnoj Gori. Bilo je riječi i o uslovima u UIKS-u, izgradnji novih objekata, sudskoj praksi ali i o slučaju novinarke Olivere Lakić.

Komitet je zahvalio na dostavljenim informacijama i komentarima, a sredinom maja će dostaviti preporuke na dostavljeni Izvještaj i usmena izlaganja.

Delegaciju Vlade Crne Gore, pored mr Bojana Božovića, činili su: Seka Piletić, Vrhovni sud Crne Gore; Zorica Milanović, Specijalno državno tužilaštvo u Podgorici; Naida Nišić i Vesna Cimbaljević ispred Ministarstva finansija i socijalnog staranja; Darko Vukčević i Jelica Živković iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija; Radovan Nikolić, Ministarstvo zdravlja; Milena Pajović kao predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova; Aida Bojadžić ispred Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, kao i Slavica Milačić i Jovana Bogojević, predstavnice Crne Gore pri Ujedinjenim nacijama i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi.

U pripremi izvještaja učestvovali su: Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo zdravlja, Vrhovni sud Crne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, Uprava policije, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.

Predstavljen III periodični izvještaj Crne Gore pred Komitetom protiv torture

Predstavljen III periodični izvještaj Crne Gore pred Komitetom protiv torture

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?