Pregovaračka struktura spremna za primjenu nove metodologije pregovora s EU

Objavljeno: 20.05.2021. 09:45 Autor: Kancelarija za evropske integracije

"Unapređenje pregovaračke strukture je u finalnoj fazi i ona je spremna za primjenu nove metodologije pregovora s EU i ispunjavanje svih obaveza iz zahtjevne evropske agende, s ciljem kvalitetne pripeme društva za buduće članstvo u EU", zaključeno je na koordinativnom sastanku glavne pregovaračice, Zorke Kordić sa šefovima svih radnih grupa za 33 poglavlja pregovora.

Sastanak je održan putem virtuelne platforme, u susret primjeni nove metodologije za pregovore s EU koja bi, prema najavama, trebalo da bude usaglašena na političkoj Međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i EU, krajem juna 2021.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja u vezi sa najvažnijim elementima Nove metodologije i uticajem njene primjene na dinamiku procesa, kao i na unapređenje i principe rada pregovaračke strukture.

Dogovoreni su ključni naredni koraci za jun i jul mjesec u pogledu usaglašavanja presjeka stanja u svim poglavljima pregovora s najvažnijim elementima za ispunjavanje završnih mjerila, kao i formalizacije odluka o radnim grupama za vođenje pristupnih pregovora.

Ovom koordinativnom stanku su prethodili sastanci glavne pregovaračice sa svim šefovima radnih grupa, pojedinačno, kao i redovne konsultacije s Evropskom komisijom u vezi sa ostvarenim napretkom u svim poglavljima.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?