Prijava sumnje zloupotrebe službenih vozila

Objavljeno: 10.11.2023. 12:30
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore je otvorila posebnu telefonsku liniju i e-mail adresu putem koje građani mogu prijaviti zloupotrebe službenih vozila koja koriste organi državne uprave. 

Zloupotreba službenog vozila se može prijaviti slanjem fotografije sa vidljivom registarskom oznakom službenog vozila koje se koristi na nepropisan način na email: sluzbenavozila@gsv.gov.me. O načinu prijavljivanja zloupotrebe službenih vozila koja koriste organi državne uprave građani se mogu informisati i putem telefona 020 482 906. 

Radi utvrđivanja osnovanosti navoda iz prijave, uz fotografiju je neophodno naznačiti i vrijeme i mjesto upotrebe službenog vozila koje je predmet prijave. 

Služba za odnose s javnošću će sve prijave građana, dostavljene na navedeni način, objavljivati na sajtu i prosljeđivati ih organima državne uprave na dalje postupanje i utvrđivanje osnovanosti sumnje na zloupotrebu službenog vozila. 

Na ovoj stranici biće objavljivane fotografije vozila, nazivi organa državne uprave kojima su pritužbe proslijeđene i povratne informacije dobijene od tih organa. 

Pozivamo građane da i na ovaj način pomognu u rasvjetljavanju svakog pojedinačnog slučaja zloupotrebe korišćenja službenih vozila.

Prijava sumnje zloupotrebe službenih vozila

2023/2024
PG CG C75Ministarstvo kulture i medija - prijava proslijeđena 28.11.2023. Prijava
PG CG 170Ministarstvo rada i socijalnog staranja - prijava proslijeđena 28.11.2023. Prijava Odgovor
PG CG F05Ministarstvo unutrašnjih poslova - prijava proslijeđena 12.12.2023. Prijava
PG CG J23Ministarstvo unutrašnjih poslova - prijava proslijeđena 26.12.2023. Prijava
PG MN 698Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - prijava je proslijeđena 16.05.2024. Prijava Odgovor
PG CG 027Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine - prijava je proslijeđena 23.05.2024. Prijava
2021/2022
PG CG 029Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava - prijava proslijedjena 05.05.2021. Prijava Odgovor
PG EL 518Uprava policije - prijava proslijedjena 29.09.2021. Prijava
PG JU 252 i PG JC 824Ministarstvo unutrašnjih poslova - prijava proslijedjena- 21.04.2022. Prijava
PV AT 984Uprava policije- prijava proslijedjena – 21.04.2022. Prijava Odgovor
P PG 454 Uprava policije – prijava proslijedjena 21.04.2022. Prijava Odgovor
BR CG 018Ministarstvo finansija i socijalnog staranja – prijava proslijedjena 21.04.2022. Prijava
PG FL 176Ministarstvo unutrašnjih poslova - prijava proslijedjena 01.07.2022. Prijava
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?