Prijava sumnje zloupotrebe službenih vozila

Objavljeno: 10.11.2023. 12:30
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore je otvorila posebnu telefonsku liniju i e-mail adresu putem koje građani mogu prijaviti zloupotrebe službenih vozila koja koriste organi državne uprave. 

Zloupotreba službenog vozila se može prijaviti slanjem fotografije sa vidljivom registarskom oznakom službenog vozila koje se koristi na nepropisan način na email: sluzbenavozila@gsv.gov.me. O načinu prijavljivanja zloupotrebe službenih vozila koja koriste organi državne uprave građani se mogu informisati i putem telefona 020 482 906. 

Radi utvrđivanja osnovanosti navoda iz prijave, uz fotografiju je neophodno naznačiti i vrijeme i mjesto upotrebe službenog vozila koje je predmet prijave. 

Služba za odnose s javnošću će sve prijave građana, dostavljene na navedeni način, objavljivati na sajtu i prosljeđivati ih organima državne uprave na dalje postupanje i utvrđivanje osnovanosti sumnje na zloupotrebu službenog vozila. 

Na ovoj stranici biće objavljivane fotografije vozila, nazivi organa državne uprave kojima su pritužbe proslijeđene i povratne informacije dobijene od tih organa. 

Pozivamo građane da i na ovaj način pomognu u rasvjetljavanju svakog pojedinačnog slučaja zloupotrebe korišćenja službenih vozila.

Prijava sumnje zloupotrebe službenih vozila

2023
PG CGC75Ministarstvo kulture i medija - prijava proslijeđena 28.11.2023. Prijava
PG CG170Ministarstvo rada i socijalnog staranja - prijava proslijeđena 28.11.2023. Prijava
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?