Priručnik za utvrđivanje sukoba interesa u procesu javnih nabavki, u slučaju projekata finansiranih iz IPA/EU fondova

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?