Prof. dr Vesna Bratić

Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta

Prof. dr Vesna Bratić rođena je u Trebinju. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Bileći. Filozofski fakultet, Odsjek za engleski jezik i književnost završila je u Nikšiću 2000. godine. Od 2003. angažovana je kao saradnik u nastavi u Institutu za strane jezike. Poslijediplomske magistarske studije završila je na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu gdje je 2007. godine odbranila magistarsku tezu iz oblasti moderne srpske i američke književnosti, analiziravši pripovjedni postupak Aleksandra Tišme i Viljema Foknera. Doktorirala je 2012. na istom fakultetu, odbranivši tezu pod naslovom „Slike Amerike u djelima Sema Šeparda i Dejvida Memeta”. U zvanje docenta birana je juna, 2013. godine, a u zvanje vanrednog profesora decembra, 2018. Predaje Književnost klasicizma i sentimentalizma, Književnost romantizma, Američku književnost 4 i Osnove književnog prevođenja na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta i Engleski jezik III i Engleski jezik IV na Elektrotehničkom fakultetu.

Dobitnik je SUSI stipendije američke vlade (Institut savremene američke književnosti) na Univerzitetu u Lujvilu, Kentaki, 2015. godine i stipendije za bibliotečko istraživanje Instituta Dž.F. Kenedi u Berlinu, 2018. godine. Od januara 2020. glavni je urednik časopisa Filološkog fakulteta Logos et Littera. Član je najužeg koordinatorskog tima ERASMUS + projekta REFLAME.