Rade Milošević

državni sekretar za kontrolu rada policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Rade Milošević rođen je 1987. godine u Nikšiću , gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Obrazovanje

Diplomirao je na Fakultetu za državne i evropske studije, Podgorica - smjer Državne i evropske studije 2006. godine i ima zvanje diplomirani pravnik javne uprave i evropskih poslova.

Na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Evropske studije , stekao je zvanje politikolog evropskih studija - specijalizacija 2010. godine.

Karijera

Radnu karijeru počeo je u FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore kao programski službenika za izrada i implementacija projekata. U preduzeću Djurkovic Company 2013. godine bio je rukovodilac komercijale – prodaja.

U Zavodu za zapošljavanje Crne Gore obavljao je dužnost direktora 2016. godine.

Od 2017-2021. godine bio je direktor u AD MIND d.oo. Radio kao predavač za 12 regionalnih seminara. Obuka zaposlenih u 13 sjevernih opština Crne Gore. Tokom projekta uradio dva priručnika na temu: Izrada projekata koje finansira EU i Implementacija projekata koje finansira EU.

Služi se engleskim jezikom.

Vlada Crne Gore imenovala ga je za državnog sekretara za kontrolu rada policije u MUP-u u decembu 2020. godine i nacionalnog koordinatora za suzbijanje nasilnog ekstremizma.

Kontakt

Rade Milošević

državni sekretar
Telefon:
+382 20 225 206
Fax:
+382 20 242 052