Radionica na temu „Edukacija o aktuelnim temama u ZZNR“

Objavljeno: 09.07.2024. 06:03 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

U skladu sa Akcionim planom 2024 godine, Strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori 2022-2027. godine i Sporazumom o realizaciji aktivnosti "Edukativne aktivnosti u pravcu osnaživanja predstavnika zaposlenih za ZZNR i predstavnika sindikata", Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Savez sindikata Crne Gore organizovali su u Bijelom Polju, drugu u nizu radionica, na temu „Edukacija o aktuelnim temama u ZZNR“.

Cilj aktivnosti bio je da se učesnici, na proaktivan i inovativan način, upoznaju sa savremenim temama iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, ali i da se, kroz dvosmjernu komunikaciju i evaluaciju, identifikuju potrebe i analizira percepcija zaposlenih kada je u pitanju ova oblast. Ciljna grupa su zaposleni u preduzećima/institucijma iz opština sjeverne regije, koji se bave zaštitom i zdravljem na radu ili su predstavnici zaposlenih za ovu oblast.

Ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja, o važnosti zaštite i zdravlja na radu, relaciji poslodavac/stručno lice za poslove zaštite i zdravlja na radu/predstavnik zaposlenih/predstavnik sindikata, kao i operativnim ciljevima Ministarstva, govorile su samostalne savjetnice u Direktoratu za zaštitu i zdravlje na radu, Jovana Bošković i Maja Mijović. Osvrt na koncept Pravedne tranzicije iz ugla zaposlenih, dao je koordinator aktivnosti ispred Saveza sindikata Crne Gore, Vladimir Krsmanović.

Ovakav pristup u praktičnom smislu održava duh socijalnog dijaloga, jer i po riječima učesnika samo zajedničkim djelovanjem možemo postići vidljive rezultate. Učesnici su kroz predstavljanje zakonskih okvira, koncepta pravedne tranzicije i studije slučaja, mogli stvoriti širu sliku o značaju zaštite i zdravlja na radu, i samim tim uticati na situaciju u okviru svojih organizacija, čime se direktno vrši uticaj na stepen implemntacije mjera zaštite.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?