Realizovana prva faza projekta u oblasti primjene mjera zaštite i zdravlja na radu

Objavljeno: 11.03.2024. 11:41 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Unaprjeđujući znanje u oblasti zaštite i zdravlja na radu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u periodu od 04. do 08.03.2024. godine, realizovalo prvu fazu projekta “Izgradnja kapaciteta u oblasti zaštite i zdravlja na radu za koordinatore u fazi izrade projekta i u fazi izvođenja radova u Crnoj Gori”, uz podršku SOCIEUX+.

Opšti cilj projekta ogleda se u jačanju institucionalnih kapaciteta i organizovanju treninga za bolju impementaciju propisa u oblasti primjene mjera zaštite i zdravlja na radu (ZZNR) na privremenim ili pokretnim gradilištima, sa akcentom na ulogu koordinatora.

Eksperti EU koje je mobilisao SOCIEUX+, Egle Radisauskiene (Republika Litvanija) i Ing. Zbinek Zuštak (Češka Republika), će mapirati sadašnju situaciju i na osnovu analize, razviti predloge za plan obuke zaposlenih u Direktoratu za zaštitu i zdravlje na radu, koji će se razvijati dalje kroz obuku koordinatora za ZZNR. Fokus je stavljen na procenu identifikacije potreba za obukom koordinatora za ZZNR i na predloge za otklanjanje postojećih nedostataka.

Realizovana prva faza projekta u oblasti primjene mjera zaštite i zdravlja na radu

U navedenom periodu organizovani su sastanci u Upravi za inspekcijske poslove Crne Gore i posjeta gradilištu u Podgorici, gdje je na konkretnom primjeru uočen raspon primjene mjera ZZNR. Organizovan je sastanak sa koordinatorima za ZZNR u fazi izrade projekta i u fazi izvođenja radova, koji imaju bogato radno iskustvo i koju su istakli stvarno stanje u ovoj oblasti.

Takođe, organizovan je susret predstavnika socijalnih partnera sa ekspertima u svrhu razmjene mišljenja o ovoj temi.

Zaključak prve faze projekta SOCIEUX+ Action 2023-36 Montenegro OSH coordinators, jeste da prostor za napredak postoji i da ćemo zajedničkim djelovanjem pronaći nove modele funkcionisanja koji će motivisati sve ključne aktere u ovoj oblasti.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?