Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Radna grupa donijela konkretne zaključke o načinu realizacije nastave od 1. septembra

Objavljeno: 24.08.2021. 13:35 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Danas je u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta održan drugi sastanak Radne grupe za organizaciju i praćenje vaspitno-obrazovnog procesa u periodu trajanja pandemije COVID-19

U skladu sa  razmotrenim prijedlozima svih predstavnika, Radna grupa je formulisala konkretna rješenja za održavanje i organizaciju nastave u predstojećoj školskoj godini: 

  1. Predškolske ustanove će vaspitno-obrazovni rad realizovati kao i do sada, bez promjena.
  2. Trajanje školskog časa biće 30 minuta, a nastavni planovi i programi će biti jedinstveni i prilagođeni tom trajanju.
  3. Pauza između časova trajaće najmanje pet minuta, a trajanje malog i velikog odmora biće produženo u skladu sa mogućnostima škola.
  4. Mjerenje temperature i dezinfekcija ruku na ulazu u školu su obavezni.
  5. Nošenje maski je stroga preporuka Instituta za javno zdravlje i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, ali MPNKS ne može vratiti iz škole nijedno dijete koje ne nosi masku, zbog njihovog zakonskog prava na obrazovanje. 
  6. Organizovanje što većeg broja časova i nastavnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u skladu sa prostornim, kadrovskim i ostalim kapacitetima škola i  vremenskim uslovima. 
  7. Za djecu sa smetnjama u razvoju koja su onemogućena da redovno pohađaju nastavu, biće organizovana online nastava, a nastavni materijal će im se dostavljati na kućnu adresu. 
  8. Sve škole dobile su od Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje uputstva koja su dužna da poštuju. 
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?