Radovan Bojović

Sekretar ministarstva

  • Osnovnu školu i gimnaziju Petar I Petrović Njegoš završio u Danilovgradu.
  • Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici dana 11.09.1989. godine.
  • Pred Ispitnom komisijom za službenike sa visokom i visom školskom spremom dana 11. i 12.12.1995. godine položio Stručni ispit za rad u državnim organima po Programu opšteg dijela stručnog ispita za rad u državnim organima.
  • Pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita pri Ministarstvu pravde u Beogradu, dana 29.04.1998. godine položio Pravosudni ispit
  • Upisan u lmenik advokata Advokatske komore Crne Gore dana 01.09.1998. godine, od kada radim kao advokat sa sjedištem Advokatske kancelarije: ul. 19 decembra br.70/4, 81000 Podgorica.
  • Član Pravnog savjeta Mitropolije crnogorsko - primorske, Cetinje, počev od 2009.godine.
  • U dvadeset dvogodišnjoj advokatskoj praksi zastupao i sada zastupam najznačajnije državne i privredne subjekte, u predmetima velike vrijednosti (od kojih su pojedini bili i u milionskim iznosima), počev od nekadašnje Invest banke Beograd - Glavne filijale u Podgorici, zatim Jugobanke AD Podgorica, Poljoprivredne banke - Glavne filijale u Podgorici, Centralne banke Crne Gore, Montenegrobanke AD Podgorica (sada NLB banka AD Podgorica, koju i sada zastupam u svim pravno složenijim predmetima), Željezare Nikšić, Integral inženjeringa DOO Podgorica, Mitropolije crnogorsko-primorske, te pravna i fizička lica za najteža krivična djela pred sudovima u Crnoj Gori i u Srbiji.
  • Prije advokature, nakon odrađenog pripravničkog staža u Sekretarijatu za informisanje Vlade Crne Gore 1991.godine, tri godine radio kao i novinar urednik u Televiziji Crne Gore, nakon čega sam postavljen za direktora Centra za kulturu i Umjetničke kolonije u Danilovgradu, na toj dužnosti sam ostao sve do upisa u lmenik advokata Advokatske komore Crne Gore i otvaranja sopstvene Advokatske kancelarije.
  • Osnovno znanje ruskog jezika.

Kontakt

Radovan Bojović

sekretar ministarstva
Adresa:
IV proleterske brigade 19
Telefon:
+382 20 446 205
Fax:
+382 20 446 215