Raspodijeljen preostali iznos sredstava od 106.053,72 EUR za kofinansiranje četiri projekata i programa NVO podržanih iz fondova EU

Objavljeno: 15.09.2021. 12:04 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

Na osnovu Zakona o nevladinim organizacijama i Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije, u skladu sa Javnim konkursom za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2021. godinu, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija je donijelo Odluku o raspodjeli sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2021. godinu u iznosu od 106.053,72 EUR za kofinansiranje četiri projekta:  

  • „A.C.C.E.N.T.- Accessibility, Civic Conscience, Employment for Persons with Disabilities, as a New TREND“ u iznosu od 38.276,31 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Caritas Barske nadbiskupije.
  • „PRAXIS“ u iznosu od 25.000,00 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Caritas Crne Gore.
  • „ENEA/ENergy Effciency living IAb“ u iznosu od 3.600,00 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija EXPEDITIO.
  • „Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu - WeBER 2.0 (Western Balkan Civil Society Empowerment for a Reformed Public Administration - WeBER 2.0)“ u iznosu od 39.177,41 EUR. Projekat realizuje nevladina organizacija Institut alternativa.

Na osnovu Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2021. godinu, koji je bio otvoren od 6. jula 2021. godine, raspodijeljen je cjelokupan iznos sredstava, planiran Zakonom o budžetu za 2021. godinu za ove namjene, u iznosu od 928.301,25 EUR. 

Napomena: Svi zahtjevi za kofinansiranje pristigli poslije 1. septembra, a nakon utrošenog cjelokupnog iznosa sredstava planiranog za ove namjene, u skladu s članom 4 Uredbe o postupku i načinu kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije („SL.list Crne Gore“ br. 64/18), neće biti razmatrani.

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?