Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Realizovana najveća podrška za ribarski sektor u Crnoj Gori

Objavljeno: 29.12.2021. 14:18 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za investicije u ribolovne plovne objekte i uređaje u vrijednosti od 3 miliona eura

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede danas mr Aleksandar Stijović danas je na svečanosti održanoj povodom  -  dodjele bespovratnih sredstava  po Javnom pozivu za investicije u ribolovne plovne objekte uključivajući ribolovnu opremu i elektronske  uređaje – potpisao ugovore sa 19 aplikanata koji su ostvarili pravo za dodjelu bespovranih sredstava podrške u iznosu od 80%.

Ukupna vrijednost planiranih investicija je 3 miliona eura dok je vrijednost bespovratne podrške 80% odnosno 2,39 miliona eura.

Ministar Stijović je iskazao posebno zadovoljstvo zbog, do sada najsnažnije podrške u sektoru ribarstva u Crnoj Gori, istakavši posebnu zahvalnost predstavnicima Svjetske banke koji prate MIDAS program.

“Ovo je rezultat zajedničkog zalaganja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede, posebno kolega iz Direktorata za ribarstvo i MIDAS tima, a moram dodatno istaći i podršku kroz posebnu kreditnu liniju koju smo uspješno usaglasili sa Investiciono- razvojnim fondom”, za razvoj sektora ribarstva, Kazao je Stijović, i iskazao punu posvećenost Vlade Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede u realizaciji EU agende, a samim tim I MIDAS projekta.

Ministar je ukazao na podatke Instituta za bilogiju mora, koji govore da je prosječni godišnji ulov u Crnoj Gori ispod  10% od maksimalnog dozvoljenog godišnjeg ulova koji iznosi 4.602 tone ribe, zbog čega je ministarstvo u saradnji sa profesionalnim ribarima zaključilo da je potrebno uložiti određena sredstva u modernizaciju profesionalne ribolovne flote, poboljšanje standard sigurnosti plovidbe, uslova rada, kao i higijenskih i zdravstvenih standarda ribe i drugih morskih organizama.

“Na osnovu ovih kapitalnih ulaganja možemo očekivati porast količina ulovljene ribe i drugih morskih organizama, veći broj ribolovnih dana, čiji je prosjek trenutno oko 55 godišnje, smanjenje uvoza ribe i proizvoda od ribe, veći broj zaposlenih u sektoru ribarstva i na kraju, veća primanja i bolji životni standard lica koja se bave ovom privrednom djelatnošću”, ocijenio je ministar Stijović.

Stijović je naglasio da posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju izrazitog socio-ekonomskog značaja ribolova na moru, tradicionalnog i kulturnog značaja ribolova u priobalnim područjima Crne Gore, jer na ovaj način plasman i turistička ponuda proizvoda ribarstva u Crnoj Gori može biti značajno poboljšana.

Menadžerka u MIDAS 2 projektu Gorica Radulović prezentovala je detalje apliciranja i prisutne upoznala sa dosadašnjim tokom projekta I budućim koracima.

Radulović je naglasila da je ovo prvni javni poziv, koji se na ovaj način I sa ovolikom vrijednosti sprovodi u sekotru ribarstva, te da je Ministarstvo poljoprivrede, razumijevaći situaciju u kojoj se ribari nalaze, usljed poremećaja na tržištu i COVID krize, sa Svjetskom bankom ispregovaralo da se obezbijedi povraćaj u iznosu od 80% vrijednosti investicije.

Prosječna vijednost investicije je 157 hiljada eura, dok se vrijednost investicija kreće od 79 do 398 hiljada eura. U skladu sa Javnim pozivom primljeno je ukupno 20, od čega je nakon terenske i administrativne kontrole  odobreno je 19 zahtjeva aplikanata, po 6 korisnika iz Ulcinja I Budve, 4 iz Bara i po jedan iz Kotora, Tivta i Herceg Novog.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava podrške potpisuje se na period od 6 godina, u kom je rok za realizaciju investicije 12 mjeseci sa mogućnošću produženja roka za realizaciju investicije do 3 mjeseca.


FOTO: Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za investicije u ribolovne plovne objekte i uređaje u vrijednosti od 3 miliona eura

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?