Realizovana obuka: Rana intervencija, intenzivna interakcija, asistivna tehnologija

Objavljeno: 03.06.2022. 07:25 Autor: Ministarstvo prosvjete

Ministarstvo prosvjete organizovalo je obuku za centre za dnevni boravak, koja se održava od 02. do 03. juna u Resursnom centru „Kotor“.Obuka na temu „Rana intervencija, intenzivna interakcija, asistivna tehnologija“ realizuje se nakon inicijalno sprovedene analize potreba, mogućnosti i opcija u centrima za dnevni boravak, kao i urađenih smjernica za organizovanje podrške. Obuku sprovode eksperti iz crnogorskih resusrnih centara kao nosioci podrške inkluzivnom obrazovanju.

Strategija inkluzivnog obrazovanja u fokusu ima dostupnost i pravičnost obrazovanja kroz međusektorsku podršku, jednakost i kontinuitet inkluzivnog obrazovanja saradnjom unutar i između sektora i tranziciju nivoa obrazovanja i kvalitet inkluzivnog obrazovanja jačanjem školskih politika, kulture i prakse.

Paralelno sa obukom za centre za dnevni boravak sprovedeno je savjetovanje za predstavnike komisije za usmjeravanje, centre za socijalni rad iz opština koje su uključene u program dodatne stručne podrške.

Aktivnosti se realizuju u okviru programa  „Ka podržanom razvoju i inkluzivnim kompetencijama“,  koji je podržan od strane Kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori , u cilju daljeg  unapređenja  sistema usluga na nivou lokalne zajednice.

Program „Ka podržanom razvoju i inkluzivnim kompetencijama“ se značajano orjentiše na širenje saradnje i umrežavanje usluga u lokalnoj zajednici. Namjera je da se kroz centre za dnevni boravak pruži dodatna stručna podrška za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju uključenu u lokalne vrtiće i osnovne škole.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?