Regionalna saradnja

Dobrosusjedski odnosi i regionalna saradnja jedan je od glavnih prioriteta vanjske politike Crne Gore od obnove nezavisnosti 2006. godine. Crna Gora učestvuje u radu više od 30 regionalnih inicijativa, počev od ekspertskog do najvišeg političkog nivoa, usmjerenih na jačanje saradnje i uspostavljanje kontakata u različitim oblastima od nacionalnog, regionalnog i međunarodnog značaja. Posebno se zalaže za povećanje vidljivosti na regionalnoj sceni i preduzima korake na planu predsjedavanja i ostvarivanja pozicija od strateškog interesa u regionalnim mehanizmima.

Crna Gora, kroz učešće u regionalnim mehanizmima, pruža kontinuiran doprinos regionalnoj stabilnosti i nastavku političkog dijaloga sa svim državama regiona. Kroz intenzivnu regionalnu i dobrosusjedsku saradnju moguće je postići da region Zapadnog Balkana bude stabilan i prosperitetan, što olakšava realizaciju pojedinačne, ali i zajedničke vizije o skoroj i potpunoj integraciji regiona u EU i NATO.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?