Rezultati stručnog ispita za rad u oblasti sporta, održanog u utorak 07. septembra 2021. godine, sa početkom u 15ʰ.

01-1050209-610/20-1710 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-1718 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-1717 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-1725 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-1817 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-1818 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050201-610/21-813 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050201-610/21-431 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-1819 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-2085 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-2049 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-601/20-2042 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-2059 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-2058 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050201-610/21-258 - kandidat je položio stručni ispit

01-1050209-610/20-2054 - kandidat je položio stručni ispit

Sekretarka komisije

Jovana Vujošević

Tel. 020/684-900

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?