Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović sastao se sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori, Danielom Gašparikovom

Objavljeno: 13.05.2022. 15:09 Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović sastao se danas sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori, Danielom Gašparikovom, sa kojom je razgovarao o važnim temama iz nedležnosti ovog resora, a to su: socijalna zaštita, Informacioni sistem socijalnog staranja – ISSS (tzv. e-Socijalni karton), zaštita osoba sa invaliditetom i rodno zasnovano nasilje.

Zajednički je ocijenjeno da je djelokrug rada ovog resora od izuzetnog značaja za građane imajući u vidu činjenicu da obuhvata brigu o najranjivijim kategorijama stanovništva, kao i potrebu pravednije raspodjele materijalnih davanja i socijalnih usluga ugroženim kategorijama.

U tom pravcu neophodno je jačati kadrovske i tehničke kapacitete, unaprijediti zakonodavni okvir za ovu oblast i kreirati nove servise u skladu sa potrebama građana.

Namjera 43. Vlade Crne Gore je da posebnu pažnju posveti socijalnoj politici, koja se nalazi visoko na listi prioriteta. Drago mi je zbog činjenice da UNDP želi da nastavi saradnju na svim važnim projektima i očekujem da je dodatno unaprijedimo na dobrobit korisnika usluga socijalne i dječje zaštite, kazao je ministar Adrović.  

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Daniela Gašparikova istakla je spremnost UNDP-a da nastavi sa podrškom Ministarstvu u sprovođenju politika socijalne zaštite.

U skladu sa našim uvjerenjem da suštinski napredak nije moguć ukoliko u tom procesu nekog zapostavimo, i dalje ćemo biti posvećeni ranjivim kategorijama stanovništva, među kojima su osobe sa invaliditetom, mladi, starije osobe i žrtve rodno zasnovanog nasilja. UNDP će i dalje biti spreman da podrži narednu fazu reforme socijalne zaštite. To uključuje i podršku Vladi kako bi obezbijedili dugoročnu održivost Socijalnog kartona i kapacitete institucija nadležnih za sprovođenje reformi, koristeći u tu svrhu i digitalizaciju, rekla je Gašparikova.

Ona je zahvalila ministru na iskazanoj spremnosti za podršku nastavku započetih reformi, posebno kad je u pitanju reforma sistema procjene invaliditeta, uspostavljanje neophodnog zakonskog okvira i unapređenje zaštite i koordinisanih, lako dostupnih, finansijski održivih servisa za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?