Saopštenje - Brisel

Objavljeno: 26.05.2023. 12:36 Autor: Ministarstvo finansija

ana raicevic1

Sekretarka Ministarstva finansija i nacionalna ovlašćena službenica za finansijsko upravljanje sredstvima IPA fondova (NAO), Ana Raičević, održala je, tokom završnog dana radne posjete Briselu, sastanak sa šefom Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) Majkl Milerom i saradnicima.

Tokom sastanka Raičević je iskazala zahvalnost za kontinuiranu podršku koju Generalni direktorat za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (DG NEAR) pruža nacionalnim IPA vlastima u Crnoj Gori, kroz sadržajnu saradnju u domenu implementacije programa iz finansijske perspektive IPA II, kao i na polju formiranja institucionalnog i pravnog okvira novog pretpristupnog razdoblja IPA III.

Ona je naglasila da Vlada Crne Gore sprovodi istrajnu politiku upravljanja ljudskim resursima, koja se ogleda u jačanju IPA struktura, posebno u segmentu usklađene primjene mjera motivacione politike, a sve u cilju dugoročno održivog upravljanja IPA okvirom.

Raičević je upoznala predstavnike DG NEAR sa konkretnim mjerama Vlade koje se ogledaju u uvećanju zarada kategoriji D državnih službenika koji čine ekspertski temelj sistema javne administracije i istovremeno stub IPA upravljačkog i operativnog okvira. Kao dodatan mehanizam, istakla je i napore nacionalnih vlasti da, kroz adekvatnu primjenu Odluke o dodjeljivanju posebnog dodatka do 30% na osnovnu zaradu IPA službenika, efektnije utiču na stabilnost struktura i razvojne performanse IPA okvira.

Raičević je informisala partnere iz Evropske komisije da je Ministarstvo finansija prvi put uvelo pravni osnov za pretpristupnu podršku u sistemski nacionalni zakon, kroz izmjene Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, čime je napravljen iskorak ka formiranju struktura za buduće programe podrške u okviru razdoblja IPA III. Naglasila je da Ministarstvo finansija već intenzivno radi na definisanju obaveza i odgovornosti resornih institucija u podzakonski okvir, koji će bliže definisati upravljanje podrškom EU.

Tokom sastanka, razmijenjeni su utisci i ključne poruke sa uspješno sprovedene verifikacione misije od strane revizorskog tima DG NEAR, tokom koje je konstatovano jačanje administrativnim kapaciteta IPA i ustanovljena spremnost crnogorskih struktura da, uz precizno tretiranje akreditacionih kriterijuma, u najskorijem roku otpočnu sa implementacijom godišnjih i višegodišnjih operativnih programa, koji će crnogorskoj privredi pružiti višestruku korist, posebno u oblastima prekogranične saradnje, zaštite životne sredine i zapošljavanja i socijalnih politika.

Ministarstvo finansija će i dalje biti posvećeno jačanju kadrovskih kapaciteta IPA struktura, sa posebnim akcentom na sprječavanje odliva kadra i primjenu definisanih modela motivacione politike, zatim na implementaciju preporuka revizora Evropske komisije, kao i zaokruživanje institucionalnog i pravnog okvira IPA III finansijske perspektive.

    

Tagovi

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?