Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 14. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 02.02.2024. 15:57 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 14. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je donijela:

 1. Rješenje o određivanju Andrijane Ulić Rajović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za javni dug u Ministarstvu finansija,
 2. Rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu pravde mr Sretena Jakića,
 3. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretara Ministarstva pravde Miljana Aranitovića,
 4. Rješenje o određivanju Đorđija Ivanovića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva pravde,
 5. Rješenje o određivanju mr Dragutina Đekovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU u Ministarstvu pravde,
 6. Rješenje o određivanju Gazmenda Cuce za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva ljudskih i manjinskih prava,
 7. Rješenje o određivanju dr Ljudmile Popović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,
 8. Rješenje o određivanju mr Arbena Džurete za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava,
 9. Rješenje o određivanju Zemke Striković za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse,
 10. Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretarke Ministarstva kulture i medija Marije Tomović,
 11. Rješenje o određivanju Marije Tomović za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva kulture i medija,
 12. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Mijajla Đurića,
 13. Rješenje o imenovanju Mijajla Đurića za člana Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja,
 14. Rješenje o imenovanju Maše Stevović za savjetnicu za međunarodne odnose potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade,
 15. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Instituta za javno zdravlje u sastavu: dr Goran Jovanović, Ljubica Radović i dr Mirjana Praštalo Grubiša,
 16. Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora Instituta za javno zdravlje u sastavu: dr Verica Osmanović, dr Julijana Zečević i dr Mirko Popović,
 17. Rješenje o prestanku mandata sekretarke Ministarstva finansija Ane Raičević,
 18. Rješenje o određivanju Maje Mitrović za vršiteljku dužnosti sekretarke Ministarstva finansija,
 19. Rješenje o određivanju Siniše Minića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za sprovođenje državnih smjernica u oblasti arhitekture u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine,
 20. Rješenje o razrješenju predsjednika i članice Upravnog odbora JU Dječji dom „Mladost” Bijela u sastavu: mr Sreten Jakić i Dubravka Perović,
 21. Rješenje o imenovanju predsjednice i članice Upravnog odbora JU Dječji dom „Mladost” Bijela u sastavu: Tanja Stamenković, predsjednica i Danijela Vidaković, članica,
 22. Rješenje o određivanju Radmile Lainović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za stanovanje u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine,
 23. Rješenje o određivanju Koče Đurišića za v.d. direktora Uprave za državnu imovinu,
 24. Rješenje o razrješenju članova Odbora direktora ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm” u sastavu: Milena Vojinović Šoškić, dr Žan Mrdović, Predrag Mićunović i dr Milovan Živković,
 25. Rješenje o imenovanju četiri člana Odbora direktora ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm” u sastavu: Veljo Čađenović, dr Dragutin Višnjić, dr Goran Batrićević i Ana Gojčaj,
 26. Rješenje o prestanku mandata zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Valentine Pavličić i
 27. Rješenje o imenovanju Katarine Peković za zastupnicu Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

14. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije - Sporazum o subvencijama u ribarstvu Materijal Zaključci
3.Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Sirijskoj Arapskoj Republici Materijal Zaključci
5.Predlog odluke o dopuni Odluke o obrazovanju Savjeta za reformu javne uprave Materijal Zaključci
6.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Građanskog zakonika Materijal Zaključci
7.Predlog odluke o obrazovanju Komisije za rješavanje statusa Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ A.D. Igalo Materijal Zaključci
8.Informacija o uvećanju cijena usluga osiguranika Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore koji koriste usluge Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ A.D. Igalo za 2024. godinu Materijal Zaključci
9.INTERNO
10.Informacija o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Bakovići“, opština Kolašin, sa Predlogom odluke o dodjeli koncesije i Predlogom ugovora o koncesiji Materijal Zaključci
11.Informacija o aktivnostima u oblasti koncesija za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina - stanje 31. decembar 2023. godine Materijal Zaključci
12.Predlog programa rada Uprave za inspekcijske poslove za 2024. godinu – ODGOĐENO Zaključci
13.Kadrovska pitanja Zaključci
13.1Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za javni dug u Ministarstvu finansija Materijal
13.2Predlog za razrješenje državnog sekretara u Ministarstvu pravde Materijal
13.3Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. sekretara Ministarstva pravde Materijal
13.4Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva pravde Materijal
13.5Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za kapitalne, međunarodne i projekte iz fondova EU u Ministarstvu pravde Materijal
13.6Predlog za određivanje vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za ljudska i manjinska prava Materijal
13.7Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Materijal
13.8Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Materijal
13.9Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse Materijal
13.10Predlog za prestanak vršenja dužnosti v. d. sekretarke Ministarstva kulture i medija Materijal
13.11Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva kulture i medija Materijal
13.12Predlog za razrješenje člana Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Materijal
13.13Predlog za imenovanje člana Upravnog odbora Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Materijal
13.14Predlog za imenovanje savjetnice za međunarodne odnose potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade Materijal
13.15Predlog za razrješenje tri člana Odbora direktora ZU Instituta za javno zdravlje Materijal
13.16Predlog za imenovanje tri člana Odbora direktora ZU Instituta za javno zdravlje Materijal
13.17Predlog za prestanak mandata sekretarke Ministarstva finansija Materijal
13.18Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva finansija Materijal
13.19Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za sprovođenje državnih smjernica u oblasti arhitekture u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Materijal
13.20Predlog za razrješenje predsjednice i članice Upravnog dobora JU Dječiji dom “Mladost” Bijela Materijal
13.21Predlog za imenovanje predsjednice i članice Upravnog dobora JU Dječiji dom “Mladost” Bijela Materijal
13.22Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za stanovanje u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanzma i državne imovine Materijal
13.23Predlog za određivanje v.d. direktora Uprave za državnu imovinu Materijal
13.24Predlog za razrješenje četiri člana Odbora direktora ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm” Materijal
13.25Predlog za imenovanje četiri člana Odbora direktora ZU Apoteke Crne Gore “Montefarm” Materijal
13.26Predlog za prestanak mandata zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Materijal
13.27Predlog za imenovanje zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava Materijal
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
14.Informacija o zaključivanju Operativnog protokola za borbu protiv droge između Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Odjeljenja javne bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Italije s Predlogom operativnog protokola Materijal Zaključci
15.Informacija o stavljanju van snage Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-307/23-1696/2, od 13. aprila 2023. godine, kojim je motorno vozilo marke DACIA, registarske oznake PT CG 021, ustupljeno nekadašnjem Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, sadašnjem Ministarstvu ekonomskog razvoja na privremeno korišćenje od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Materijal Zaključci
16.Informacija u vezi izvršenja odluke Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 1516/19 Materijal Zaključci
17.Informacija u vezi izvršenja odluke Ustavnog suda Crne Gore u predmetima U-III br. 580/17, 696/17, 1095/18, 1226/18, 1256/18, 1345/18, 1420/19, 1516/19, 1615/19, 1590/19, 1648/19, 1649/19, 1651/19, 1652/19, 1653/19, 1654/19, 1667/19, 1686/19, 201/20, 277/20, 640/20, 641/20, 644/20, 645/20, 646/20, 647/20, 648/20, 649/20, 650/20, 651/20 i 1127/20 od 24.10.2023. godine Materijal Zaključci
18.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva odbrane Materijal Zaključci
19.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za nekretnine Materijal Zaključci
20.Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra unutrašnjih poslova, Danila Šaranovića, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Italije, Rim, 6. februar 2024. godine Materijal Zaključci
21.Predlog platforme za posjetu ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića Republici Italiji, 5-6. februar 2024. godine Materijal Zaključci
22.Pitanja i predlozi
22.1Izvještaj o službenoj posjeti delegacije Ministarstva zdravlja Briselu radi potpisivanja Sporazuma o učešću Crne Gore u programu EU4Health koji je usmjeren na jačanje zdravstvenih sistema, 18-21. januar 2024. godine Materijal Zaključci
22.2Informacija o potrebi potpisivanja Finansijskog sporazuma između Crne Gore i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede u vezi sa realizacijom projekta "Adaptacije na klimatske promjene i povećanje otpornosti u planinskim djelovima Crne Gore - GORA projekat" s Predlogom finansijskog sporazuma Materijal Zaključci
23.Na uvid:
23.1Izvještaj o posjeti ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimira Jokovića, Saveznoj Republici Njemačkoj, povodom učešća na 16. Globalnom forumu hrane i poljoprivrede, 18-20. januar 2024. godine, Berlin, SR Njemačka Materijal
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?