Saopštenje o kadrovskim pitanjima sa 15. sjednice Vlade Crne Gore

Objavljeno: 08.02.2024. 12:55 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 15. sjednici kojom je predsjedavao premijer mr Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja. U tom kontekstu, Vlada je:

 1. donijela Rješenje o imenovanju Ljubiše Madžgalja za zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore – Kancelarija u Bijelom Polju,
 2. donijela Rješenje o prestanku mandata pomoćnika direktora Zavoda za školstvo Radovana Popovića,
 3. donijela Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca” u sastavu: Snežana Đurković, Petar Krstajić, Ružica Bajčeta, Edis Sijarić i Snežana Šćepanović Raičević, i Rješenje o imenovanju novog Odbora u sastavu: Branko Perušković, Željko Krstajić i Mileta Mihailović,
 4. predložila Skupštini akcionara „Montenegroberza” AD Podgorica da za članove Odbora direktora, predstavnike državnog kapitala, izaberu Ivanu Radojičić i Vericu Matanović,
 5. odredila Aleksandru Popović za punomoćnicu-predstavnicu državnog kapitala na Skupštini akcionara „Montenegroberze” AD Podgorica,
 6. donijela Rješenje o određivanju mr Radmile Perović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane,
 7. donijela Rješenje o imenovanju Marka Markovića za državnog sekretara u Ministarstvu odbrane,
 8. donijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja dr Ivane Živković,
 9. dinijela Rješenje o prestanku mandata generalne direktorice Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja Sandre Damjanović,
 10. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za zdravstvenu zaštitu, farmakologiju i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja Radovana Nikolića,
 11. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Stevana Đurišića,
 12. donijela Rješenje o određivanju dr Ivane Živković za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje i biomedicinu u Ministarstvu zdravlja,
 13. donijela Rješenje o određivanju mr Svetlane Šljivančanin za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj turizma i izradu propisa u oblasti turizma u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,
 14. donijela Rješenje o određivanju Tamare Brajović za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za klimatske promjene i zaštitu prirode u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,
 15. donijela Rješenje o određivanju Dalibora Jošovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za održivi razvoj i razvoj sjevera u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,
 16. donijela Rješenje o određivanju mr Balše Bajagića za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera,
 17. donijela Rješenje o imenovanju mr Milice Adžić za državnu sekretarku u Ministarstvu finansija,
 18. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. sekretarke Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Biljane Jelić,
 19. donijela Rješenje o određivanju Bobane Zečević za vršiteljku dužnosti sekretarke u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine,
 20. donijela Rješenje o prestanku mandata generalnog direktora Direktorata za projekte (IPA) inovacije i zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja mr Luke Đukanovića,
 21. donijela Rješenje o određivanju dr Jovane Novaković za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za farmakologiju, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja,
 22. donijela Rješenje o određivanju Amre Pepić za vršiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja,
 23. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora – rukovodioca Sektora za velike poreske obveznike u Upravi prihoda i carina Mijata Ilinčića i
 24. donijela Rješenje o imenovanju Mirsada Dreića za državnog sekretara u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

15. sjednica Vlade Crne Gore

I MATERIJALI KOJI SU VLADI DOSTAVLJENI RADI RASPRAVE
1.Usmena informacija o realizaciji aktivnosti iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji Zaključci
2.Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o imenima porijekla i oznakama geografskog porijekla Materijal Zaključci
3.Predlog odluke o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme⃰ Materijal Zaključci
4.Predlog odluke o utvrđivanju iznosa naknade koju plaćaju vršioci regulisanih komunalnih djelatnosti u 2024. godini Materijal Zaključci
5.INTERNO
6.INTERNO
7.Predlog za davanje saglasnosti za davanje u zakup nepokretnosti u svojini Crne Gore, na period od 30 godina, sve opština Šavnik u cilju izgradnje vjetroelektrane Materijal Zaključci
8.INTERNO
9.Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23. juna do 30. novembra 2023. godine Materijal Zaključci
10.Informacija o sprovedenoj analizi zadovoljstva zaposlenih u državnoj upravi u Crnoj Gori Materijal Zaključci
11.Kadrovska pitanja Zaključci
11.1Predlog za imenovanje zamjenika Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore - Kancelarija u Bijelom Polju Materijal
11.2Predlog za prestanak mandata pomoćnika direktora Zavoda za školstvo Materijal
11.3Predlog za razrješenje i imenovanje Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca“ – Podgorica Materijal
11.4Predlog za izbor članova Odbora direktora „Montenegroberza“ AD Podgorica Materijal
11.5Predlog za određivanje punomoćnika-predstavnika državnog kapitala na Skupštini akcionara „Montenegroberza“ AD Podgorica Materijal
11.6Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane Materijal
11.7Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu odbrane Materijal
11.8Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.9Predlog za prestanak mandata generalne direktorice Direktorata za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.10Predlog za prestanak mandata generalnom direktoru Direktorata za zdravstvenu zaštitu, farmakologiju i regulisane profesije u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.11Predlog za prestanak mandata generalnom direktoru Direktorata za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.12Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za javno zdravlje i biomedicinu u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.13Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za razvoj turizma i izradu propisa u oblasti turizma u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Materijal
11.14Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za klimatske promjene i zaštitu prirode u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Materijal
11.15Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za održivi razvoj i razvoj sjevera u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Materijal
11.16Predlog za određivanje vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za ekologiju u Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Materijal
11.17Predlog za imenovanje državne sekretarke u Ministarstvu finansija Materijal
11.18Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. sekretarke Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Materijal
11.19Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti sekretarke Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Materijal
11.20Predlog za prestanak mandata generalnog direktora Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.21Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za farmakologiju, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.22Predlog za određivanje vršiteljke dužnosti generalne direktorice Direktorata za IPA i druge projekte i infrastrukturu u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja Materijal
11.23Predlog za prestanak vršenja dužnosti v.d. pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
11.24Predlog za imenovanje državnog sekretara u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
II MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU S PREDLOGOM DA SE O NJIMA NE RASPRAVLJA
12.Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za trgovinske olakšice (bez rasprave) Materijal Zaključci
13.Informacija o izmjeni članova Jedinice za implementaciju projekta za praćenje kreditnih aranžmana sa Evropskom investicionom bankom (Program rehabilitacije magistralnih puteva) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (Rekonstrukcija magistralnih puteva) Materijal Zaključci
14.Informacija o potrebi potpisivanja Ljubljansko - haške konvencije o međunarodnoj saradnji u istrazi i gonjenju krivičnog djela genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i drugih međunarodnih zločina (bez rasprave) Materijal Zaključci
15.Izvještaj o realizaciji Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2022. godinu (bez rasprave) Materijal Zaključci
16.Izvještaj o rezultatima pregovora radi zaključivanja Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Andore o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprječavanju poreske evazije i izbjegavanja (bez rasprave) Materijal Zaključci
17.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koja se nalazi u području Nacionalnog parka „Biogradska gora“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
18.Informacija o ponudi za pravo preče kupovine nepokretnosti koja se nalazi u području Nacionalnog parka „Biogradska gora“ (bez rasprave) Materijal Zaključci
19.Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva ljudskih i manjinskih prava (bez rasprave) Materijal Zaključci
20.Predlog platforme za učešće ministarke kulture i medija dr Tamare Vujović i ministarke prosvjete, nauke i inovacija prof. dr Anđele Jakšić - Stojanović na UNESCO Svjetskoj konferenciji o kulturi i umjetničkom obrazovanju, Abu Dabi (bez rasprave) Materijal Zaključci
21.Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, koju predvodi prof. dr Anđela Jakšić-Stojanović, ministarka prosvjete, nauke i inovacija, na Ministarskoj konferenciji „Multilateralni dijalog o principima i vrijednostima međunarodne saradnje u oblasti istraživanja i inovacija“, koja će se održati 15-16. februara 2024. godine, u Briselu, Kraljevina Belgija (bez rasprave) Materijal Zaključci
22.Predlog platforme za zvaničnu posjetu ministra vanjskih poslova dr Filipa Ivanovića Republici Finskoj, 12. februar 2024. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
23.Predlog platforme za radnu posjetu ministra pravde Andreja Milovića Kraljevini Nizozemskoj, Hag, 13 – 16. februar 2024. godine (bez rasprave) Materijal Zaključci
III MATERIJALI KOJI SE VLADI DOSTAVLJAJU RADI DAVANJA MIŠLJENJA ILI SAGLASNOSTI
24.Predlog za davanje saglasnosti Univerzitetu Crne Gore, odnosno Univerzitetskom sportskom-kulturnom centru D.O.O. Podgorica, za davanje u zakup nepokretnosti upisanih u listu nepokretnosti broj 974 KO Podgorica I, opština Podgorica u svojini Crne Gore Materijal Zaključci
25.Predlog za davanje saglasnosti JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“, Kotor za davanje u zakup prostorija upisanih u listu nepokretnosti broj 154 KO Kotor II, opština Kotor u svojini Crne Gore (bez rasprave) Materijal Zaključci
26.Zahtjev za davanje saglasnosti Vlade Crne Gore za isplatu naknada članovima žirija i izvjestiocima, zaposlenim u javnom sektoru, za obavljene poslove na analizi i vrjednovanju konkursnih radova u okviru Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici (bez rasprave) Materijal Zaključci
27.Pitanja i predlozi
27.1Informacija o predlogu određivanja Nacionalne službenice za ovjeravanje nadležne za finansijsko upravljanje programima IPA i efikasno funkcionisanje sistema unutrašnjih kontrola u Crnoj Gori Materijal Zaključci
27.2Predlog platforme za učešće ministra finansija Novice Vukovića na Trećoj sjednici strana potpisnica Protokola za eliminisanje nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, u periodu od 12. do 15. februara 2024. godine, u Panami Materijal Zaključci
27.3Informacija o izmirenju obaveza Vlade prema Exim Kina banci po osnovu državne garancije izdate za potrebe kreditnog aranžmana zaključenog između Crnogorske plovidbe AD Kotor i Exim Kina banke Materijal Zaključci
27.4Predlog odluke o bližim kriterijumima za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve Materijal Zaključci
27.5Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 6 – Privredno pravo Materijal Zaključci
27.6Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine Materijal Zaključci
27.7Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 8 – Konkurencija Materijal Zaključci
27.8Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 20 – Preduzetništvo i industrijska politika Materijal Zaključci
27.9Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata Materijal Zaključci
27.10Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 32 – Finansijski nadzor Materijal Zaključci
27.11Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe Materijal Zaključci
27.12Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga Materijal Zaključci
27.13Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 4 – Sloboda kretanja kapitala Materijal Zaključci
27.14Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 25 – Nauka i istraživanje Materijal Zaključci
27.15Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura Materijal Zaključci
27.16Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge Materijal Zaključci
27.17Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 16 - Porezi Materijal Zaključci
27.18Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna unija Materijal Zaključci
27.19Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 18 - Statistika Materijal Zaključci
27.20Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 14 - Saobraćajna politika Materijal Zaključci
27.21Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 15 – Energetika Materijal Zaključci
27.22Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 21 – Trans-evropske mreže Materijal Zaključci
27.23Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja Materijal Zaključci
27.24Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 29 – Carinska unija Materijal Zaključci
27.25Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 – Javne nabavke Materijal Zaključci
27.26Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj Materijal Zaključci
27.27Predlog odluke o obrazovanju Pregovaračke radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 13 – Ribarstvo Materijal Zaključci
27.28Predlog platforme za učešće delegacije Ministarstva evropskih poslova, koju predvodi Maida Gorčević, ministarka evropskih poslova, na sastanku ministara evropskih integracija „Plan rasta: Zapadni Balkan u susretu sa EU“, u Tirani, Republika Albanija, 12. februar 2024. godine Materijal Zaključci
27.29Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva evropskih poslova Materijal Zaključci
27.30Usmena informacija u vezi realizacije zaključka Vlade Crne Gore, broj: 08-077/24-168/2, od 16. januara 2024. godine Zaključci
27.31Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematiziciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - ODGOĐENO Zaključci
27.32Informacija o potrebi sufinansiranja rada Komisije za antidoping Materijal Zaključci
27.33Predlog platforme za učešće predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića na plenarnoj sjednici Evropskog ekonomskog i socijalnog odbora, 15. februar 2024. godine, Brisel Materijal Zaključci
28.Na uvid
28.1Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Milojka Spajića na konferenciji „Plan rasta: Zapadni Balkan i EU“, Skoplje, Sjeverna Makedonija, 22. januara 2024. godine Materijal
28.2Izvještaj o posjeti ministra saobraćaja i pomorstva, Filipa Radulovića, Briselu, u periodu 21.01.2024-24.01.2024. godine Materijal
28.3Izvještaj o učešću dr Tamare Vujović, ministarke kulture i medija, na ceremoniji potpisivanja Sporazuma o finansiranju ponovnog uspostavljanja zajedničke stalne postavke u Bloku 17 Državnog muzeja Aušvic - Birkenau u Parizu, Francuska Republika, 24 - 26. januara 2024. godine Materijal
Napomena:Materijal za tačke 11.23 i 11.24 će biti objavljen nakon verifikacije.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?