Saopštenje o odluci Vlade Crne Gore donijetoj na telefonskoj sjednici održanoj 17. maja 2023. godine

Objavljeno: 17.05.2023. 12:51 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 17. maja 2023. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, usvojila Izmjenu Zaključka broj 07- 332/23-1604/2 od 20. aprila 2023. godine kojom je utvrđeno da Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina – Brskovo, Opština Mojkovac umjesto 15 traje 45 radnih dana.

17. maj 2023. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Predlog za izmjenu Zaključka broj 07- 332/23-1604/2 od 20. aprila 2023. godine Materijal Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?