Саопштење о одлуци Владе Црне Горе донијетој на телефонској сједници одржаној 17. маја 2023. године

Овај чланак садржи листу докумената

Влада је 17. маја 2023. године на телефонској сједници, на основу прибављених сагласности већине чланова, усвојила Измјену Закључка број 07- 332/23-1604/2 од 20. априла 2023. године којом је утврђено да Јавна расправа о Нацрту Детаљног просторног плана за простор концесионог подручја за експлоатацију минералних сировина – Брсково, Општина Мојковац умјесто 15 траје 45 радних дана.

17. мај 2023. године

Материјал о којем је Влада одлучивала на телефонској сједници
1.Предлог за измјену Закључка број 07- 332/23-1604/2 од 20. априла 2023. године Материјал Закључци
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?