Saopštenje o odlukama Vlade Crne Gore donijetim na telefonskoj sjednici održanoj 16. juna 2022. godine

Objavljeno: 20.06.2022. 10:24 Autor: Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore
Ovaj članak sadrži listu dokumenata

Vlada je 16. juna 2022. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, donijela Odluku o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je:

  • odredila Draganu Lukšić za punomoćnicu - predstavnicu državnog kapitala države Crne Gore na redovnoj Skupštini akcionara AD „Montecargo“ Podgorica,
  • predložila Skupštini akcionara AD „Željeznički prevoz Crne Gore“ Podgorica da za članove Odbora direktora Kompanije – predstavnike državnog kapitala izabere Dragoljuba RadoševićaŽeljka MiladinovićaNovaka Sokića i Miralema Redžepagića,
  • odredila Draganu Lukšić za punomoćnicu - predstavnicu državnog kapitala države Crne Gore na redovnoj Skupštini akcionara AD „Željeznički prevoz Crne Gore“ Podgorica.

16. jun 2022. godine

Materijal o kojem je Vlada odlučivala na telefonskoj sjednici
1.Predlog odluke o izmjenama Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja Materijal Zaključci
2.Kadrovska pitanja Zaključci
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?