Saopštenje povodom sastanka mješovite komisije CG - BIH

Objavljeno: 10.06.2021. 13:02 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Na sastanku Mješovite crnogorsko-bosanskohercegovačke komisije za praćenje sprovođenja Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima za međunarodni i pogranični saobraćaj u Podgorici, razmatrana su aktuelna pitanja saradnje i analizirana realizacija zaključaka sa prethodnog sastanka. Govorilo se i o dinamici aktivnosti na uspostavljanju zajedničke granične kontrole, o mogućnosti privremene prekategorizacije graničnih prelaza za pogranični saobraćaj, pripremama za izdavanje pograničnih propusnica u cilju pojednostavljenja prelaska državne granice za vrijeme ljetnje turističke sezone.

            Konstatovano je da su od velikog značaja potpisani Sporazum između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izmjenama i dopunama Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj i aneksi Sporazuma o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, u Podgorici, 20. maja 2021. godine i njihova implementacija, dajući doprinos unapređenju dobrosusjedskih odnosa, regionalnoj stabilnosti, razvoju i napretku.

Nakon što su Crna Gora i Bosna i Hercegovina otvorile prvi zajednički granični prelaz u Vraćenovićima- Deleuša, na teritoriji Crne Gore, 20. oktobra 2020. godine, dogovoreno je da se intenziviraju aktivnosti za otvaranje preostala tri zajednička granična prelaza, dva na teritoriji Bosne i Hercegovine i jedan na teritoriji Crne Gore. Crna Gora će izgraditi zajednički granični prelaz u Šćepan Polju, u skladu sa dinamikom izgradnje  mosta na rijeci Tari, jer će novi most zaobići postojeći granični prelaz. Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i opština Herceg Novi  su iskazali  spremnost da pruže finansijsku podršku za uspostavljanje zajedničkog graničnog prelaza Sitnica- Zupci, u Zupcima, na teritoriji BiH, na putnom pravcu Herceg Novi – Trebinje. Imajući u vidu da BIH još nije usvojila Budžet, odluku o eventualnom finansiranju u ove svrhe mora donijeti Vijeće ministara BiH, uz neophodnu komunikaciju sa Vladom Crne Gore.

Potpisani Sporazum o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj dodatno će omogućiti jednostavnije prelaženje zajedničke državne granice i efikasnije rješavanje svakodnevnih životnih pitanja stanovništva koje živi u pograničnim područjima obje države.  Sporazum će omogućiti građanima koji žive u pograničnom području, u zoni od 10 km uz graničnu liniju, da na 18 prelaznih mjesta prelaze državnu granicu van graničnih prelaza u režimu pograničnog saobraćaja, sa pograničnom propusnicom, na području opština Pljevlja, Nikšić i Herceg Novi u Crnoj Gori i opština Čajniče, Gacko, Bileća i Trebinje u BiH. Takođe, izuzetno, pogranična propusnica se može izdati i državljanima strana potpisnica koji imaju prebivalište van pograničnog područja, kada za to postoji opravdana potreba, a predviđena je i mogućnost izdavanja dozvole za jednokratni prelazak zajedničke državne granice.

Dogovoreno je da se započne izdavanje pograničnih propusnica za prelaženje državne granice u režimu pograničnog saobraćaja u roku od šest mjeseci od dana početka primjene ovog Sporazuma, u skladu sa potpisanim Sporazumom.

Usaglašen je stav komisije da se, do početka izdavanja pograničnih propusnica, omogući građanima Bukovice (Pljevlja), kao i na drugim mjestima na kojima se ukaže potreba, da mogu prelaziti državnu granicu na određeno prelazno mjesto, saglasno potpisanom Sporazumu i u tom smislu granične policije CG i BiH će dogovoriti dinamiku realizacije tih aktivnosti.

Posebnom odlukom Mješovita komisija je odobrila  privremenu prekategorizaciju graničnih prelaza za pogranični saobraćaj Krstac – Krstac, u granični prelaz za međunarodni putnički saobraćaj, u periodu od 15.juna do 1. oktobra, kako bi se dozvolio prelazak državne granice svim državljanima strana potpisnica i državljanima trećih država, u cilju smanjenja vremena zadržavanja na ostalim graničnim prelazima.

Posebna pažnja posvećena je pripremama za predstojeću ljetnju turističku sezonu i u tom smislu dogovorene su aktivnosti na usaglašavanju prometa ljudi i roba i koordinaciji procedura graničnih službi u cilju ubrzanja prelaska državne granice. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?