Saopštenje za implementaciju projekta konvergencije CP3

Objavljeno: 11.10.2021. 06:41 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore implementiralo je CP3 projekat  koji se odnosi na Zajedničku praksu vezanu za distinktivnost figurativnih žigova koji sadrže deskriptivne/nedistinktivne riječi.

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je Dokument o praksi o ispitivanju apsolutnih razloga za odbijanje figurativnih žigova sa čisto opisnim riječima /izrazima. Objavljivanje ovog Dokumenta o praksi rezultat je zajedničkog napora i saradnje između Ministrstva ekonomskog razvoja i Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske Unije (EUIPO), u okviru njihovih aktivnosti međunarodne saradnje.

Navedena implementacija proizilazi iz rada Ministrstva za ekonomski razvoj na pronalaženju zajedničkih apsolutnih razloga za ispitivanje žigova, a koji su navedeni u Dokumentu o zajedničkoj praksi o Distinktivnosti figurativnih žigova koji sadrže deskriptivne/nedistinktivne riječi (CP3), a koje je razvila Mreža za intelektualnu svojinu Evropske Unije.

Objava ovog Dokumenta o praksi ima za cilj povećanje transparentnosti, pravne sigurnosti i predvidljivosti u korist korisnika i ispitivača u kancelarijama intelektualne svojine. Takođe, zamišljen je i kao referentna tačka za ove i sve druge zainteresovane strane. Dokument je podijeljen na dva dijela: prvi dio rezimira kriterijume, a drugi dio pruža potpuno objašnjenje specifičnih kriterijuma primjenljivih u svakom slučaju.

Dokument o praksi pruža jasna i sveobuhvatna objašnjenja principa na kojima se zasniva praksa i javno je dostupan na crnogorskom i engleskom jeziku.

Navedeni Dokument možete pogledati u pdf dokumentima u prilogu, na našem i engleskom jeziku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?