Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Saopštenje za javnost i numerički prikaz - predsjednički izbori

Objavljeno: 18.01.2023. 10:44 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Povodom Odluke Predsjednice Skupštine Crne Gore, gospođe Danijele Đurović, o raspisivanju izbora za Predsjednika Crne Gore, broj: 00-32-2/23-11 od 16. januara 2023. godine, a shodno kojoj ċe se isti održati 19. marta 2023. godine, u skladu sa ovlašćenjima iz člana 16 Zakona o biračkom spisku, Ministarstvo unutrašnjih poslova obavještava sljedeće:

    Broj birača u biračkom spisku Crne Gore po kome su održani prethodni izbori 30. avgusta 2020. godine je: 540.026;

    Broj birača u biračkom spisku Crne Gore na dan 17. januara 2023. godine je: 543.175. 

•    Uvid u birački spisak, birač može ostvariti lično, na šalterima područnih jedinica i filijala za upravne poslove, državljanstvo i strance ovog Ministarstva, svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka) u terminu od 08 do 14 h, uz važeću ličnu kartu ili putnu ispravu (pasoš), osim u Područnoj jedinici za upravne poslove, državljanstvo i strance Podgorica, gdje se uvid u birački spisak, na prethodno naveden način može ostvariti u periodu od 08 do 17 h.

•    Prilikom neposrednog uvida, birač može zatražiti promjenu podataka upisanih u birački spisak.

•    Birač može izvršiti uvid u birački spisak direktno i preko internet portala www.biraci.me. Na tom portalu, građanin unosom broja lične karte ili putne isprave može provjeriti da li je u biračkom spisku i na kojem biračkom mjestu glasa. Obzirom na to da je tačnost adrese na kojoj građanin živi važna za tačnost biračkog spiska, na portalu je ostavljena mogućnost podnošenja elektronskog zahtjeva za promjenu adrese u okviru opštine u kojoj ima prijavljeno prebivalište. Takođe, građanin zahtjev za promjenu adrese može podnijeti i lično, na šalterima područnih jedinica i filijala za upravne poslove, državljanstvo i strance Ministarstva unutrašnjih poslova, u opštini u kojoj ima prijavljeno prebivalište. 

•    Birači koji posjeduju elektronsku ličnu kartu izdatu nakon 30. marta 2020. godine, uvid u birački spisak mogu izvršiti direktno i preko internet portala https://e.servis.mup.gov.me, upotrebom certifikata za elektronsku identifikaciju koji je ugrađen u elektronsku ličnu kartu. 

 Takođe, birači upotrebom certifikata za elektronsku identifikaciju i certifikata za kvalifikovani    

 elektronski potpis koji su ugrađeni u elektronsku ličnu kartu izdatu nakon 30. marta 2020. godine,  

 putem gore navedenog internet portala https://e.servis.mup.gov.me,  mogu elektronskim putem  

 izvršiti i promjenu adrese u okviru opštine u kojoj imaju prijavljeno prebivalište.

Napominjemo da je, a kako bi građanin bio u mogućnosti izvršiti uvid u birački spisak na opisan način, neophodno prethodno izvršiti aktivaciju certifikata u elektronskoj ličnoj karti. Uputstvo o načinu aktiviranju certifikata nalazi se na internet stranici https://ca.elk.gov.me

•    U birački spisak upisuju se državljani Crne Gore koji imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora, prema mjestu prebivališta.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?