Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Sastanak sa željezničkim preduzećima: Fokus na rešavanju prioriteta

Objavljeno: 22.02.2023. 14:15 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Potpredsjednik za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija mr Ervin Ibrahimović održao je danas sastanak sa predstavnicima željezničkih preduzeća, na kome su prisustvovali i novoimenovana državna sekretarka za željeznički saobraćaj Dajana Perković i državni sekretar Admir Šahmanović.

Sastanak sa predsjednicima odbora direktora i izvršnim direktorima četiri kompanije Željeznički prevoz, Željeznička infrastruktura, Održavanje voznih sredstava i Montecargo bio je prilika da se sagleda situacija u svim preduzećima sa akcentom na planovima za 2023. godinu.

Kako je ministar Ibrahimović na početku sastanka podsjetio “Svi smo svjesni stanja u oblasti željezničkog saobraćaja, ali od početka mandata u kontinuitetu radimo na poboljšanju uslova za planiranje i organizovanje željezničkog saobraćaja, pa smo nakon intezivnih razgovora i konsultacija sa privrednim društvima inicirali na Vladi dodjelu dodatnih sredstava za ovaj važan sektor. U skladu sa predlogom ministarstva kapitalnih investicija krajem 2022. godine Vlada je odobrila dodatna sredstva za tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture, u iznosu od 3,9 miliona eura.

Takođe, na predlog ministarstva kapitalnih investicija budžet za tekuće održavanje željezničke infrastrukture je znatno povećan u 2023. godini, sa prvobitno predviđenih 6,5 na 10 miliona eura, čime su stvoreni uslovi da ovaj segment željeznice može da vrši tekuće održavanje i da se smanji veći broj laganih vožnji koje produžavaju vrijeme putovanja.

Državna sekretarka Perković je istakla da pored svih izazova sa kojima se suočavaju ove kompanije, zajednički fokus u narednom periodu mora biti rješavanje problema po prioritetima, ali i realnim mogućnostima.  Perković se takođe osvrnula na određene pomake, u smislu povećanja sredstava koje je država opredijelila za ovaj segment i dodala da je ministarstvo podrška preduzećima i da je inteziviranje komunikacije neophodno kako bi se ubrzala dinamika određenih projekata.   

Predsjednici odbora direktora i izvršni direktori sva četiri preduzeća prezentovali su tokom razgovora koji su to prioriteti u radu za naredni period, izložili rezultate poslovanja u 2022. godini, osvrnuli se takođe na probleme koji usporavaju procese poslovanja. U tom smislu skrenuli su pažnju na odliv stručnog kadra, koji je u najvećem dijelu uzrokovan malim primanjima za nivo obrazovanja i stručnosti koji je potreban.

Kada je riječ o nastavku modernizacije i rekonstrukcije crnogorskih pruga, državni sekretar Šahmanović je podsjetio sagovornike da ministarstvo kapitalnih investicija intezivno sarađuje sa međunarodnim finansijskim institucijama i evropskim partnerima na obezbjeđivanju sredstava za razvoj i realizaciju projekata u tom dijelu. Kako je na kraju istakao postoji razloga da budemo optimisti i da ćemo u tom pravcu i dalje preduzimati određene korake.

Sastanak sa predstavnicuma željezničnih preduzeća

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?