Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Savjet za prava djeteta usvojio Set mjera za prevenciju, suzbijanje i djelovanje Vlade Crne Gore u slučajevima nasilja među djecom, adolescentima i mladima 2023

Objavljeno: 26.05.2023. 15:11 Autor: Kabinet predsjednika Vlada Crne Gore

Savjet za prava djeteta je, na danas održanoj drugoj sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, usvojio Set mjera za prevenciju, suzbijanje i djelovanje Vlade Crne Gore u slučajevima nasilja među djecom, adolescentima i mladima 2023.

Iako je država preduzela važne korake u unapređenju svojih institucionalnih, zakonodavnih i administrativnih kapaciteta kako bi se osiguralo poštovanje i zaštita prava djece, na sjednici je istaknuto da ova Vlada prepoznaje da i dalje postoji potreba za efikasnim odgovorom na izazove nasilja nad i među djecom, adolescentima i mladima.

Stoga je, na osnovu zaduženja sa prethodne hitne sjednice Savjeta, te pristiglih komentara, sugestija i ideja, kao i sprovedenih konsultacija sa različitim stranama, uključujući partnere iz UNICEF-a, koncipiran sljedeći set mjera:

  1. Razvoj i unapređenje strateškog okvira za prevenciju i zaštitu djece u slučajevima nasilja, finansiranje i monitoring
  2. Povećanje dostupnosti stručne podrške unutar školskih eskosistema za prevenciju, suzbijanje i djelovanje u slučajevima nasilja
  3. Osnaživanje sektora socijalne i dječje zaštite za efikasnu koordinaciju zaštite djece od nasilja
  4. Unapređenje sistema prevencije i zaštite zdravstvene dobrobiti djece, podrške mentalnom zdravlju djece i mladih i žrtvama nasilja
  5. Obezbjeđivanje veće dostupnosti pravosuđa po mjeri djeteta
  6. Unapređenje društvene akcije za kvalitetno provođenje slobodnog vremena kroz kreativne, sportske i naučne programe za djecu i adolescente
  7. Unapređenje zaštite djece u korišćenju elektronskih i digitalnih medija
  8. Unapređenje djelovanja sektora policije u cilju prevencije i suzbijanja nasilja među i nad djecom i mladima.

Savjet se rukovodio ciljem da se, do donošenja strateških dokumenata čija izrada je u toku, osmisle mjere kratkoročnog djelovanja i najkasnije do početka naredne školske godine stvori ambijent u kojem se djeca osjećaju sigurno i bezbijedno, te snažnije doprinese ostvarivanju kvalitetnih uslova za njihov rast i razvoj, prije svega u vaspitno-obrazovnim ustanovama, ali i šire.

Paket kratkoročnih mjera ne zamjenjuje niti umanjuje značaj kreiranja dugoročnih sistemskih rješenja od kojih su neka i obuhvaćena predloženim paketom mjera, već doprinosi njihovom kontinuiranom ostvarivanju. Dokumentom se direktno prepoznaju one institucije sistema koje moraju intenzivirati napore unutar svojih nadležnosti, te identifikuju situacije u kojima je neophodno unaprijediti međuresornu i međusektorsku saradnju, kako bi se doprinijelo kreiranju održivog sistema u kojem se potrebe djece pravovremeno prepoznaju i smisleno adresiraju, te ostvarivanje dječjih prava dostiže svoj puni potencijal.

Na sjednici je usvojen i Poslovnik o radu Savjeta, a razgovaralo se i o Garancijama za djecu za finansiranje kroz IPA III Operativni program za period 2025-2027.

Pored ostalog, zadužen je Sekretarijat Savjeta da nastavi intenzivnu saradnju sa zainteresovanim nevladinim organizacijama i stručnjacima iz oblasti dječjih prava i zaštite prava djeteta, kao i da formira radnu grupu koja bi pružala ekspertsku podršku radu Savjeta.

Sjednica Savjeta za prava djeteta (26.05.2023.)

Dokumenta

Set mjera za prevenciju, suzbijanje i djelovanje Vlade Crne Gore u slučajevima nasilja među djecom, adolescentima i mladima 2023
Set mjera za prevenciju, suzbijanje i djelovanje Vlade Crne Gore u slučajevima nasilja među djecom, adolescentima i mladima 2023
Djeca Crne Gore su visoko na političkoj agendi 43. Vlade Crne Gore. Iako je država preduzela važne korake u unapređenju svojih institucionalnih, zakonodavnih i administrativnih kapaciteta kako bi se osiguralo poštovanje i zaštita prava djece, ova Vlada prepoznaje da i dalje postoje izazovi u ostvarivanju prava djece, adolescenata i mladih.
Verzija 1.0 Objavljeno: 26.05.2023. 15:06
Preuzmi pdf 247 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?