Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Sektorska analiza za 2024 – prioritetna oblast nauka

Objavljeno: 09.05.2023. 07:15

Shodno članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja - Direktorat za naučnoistraživačku djelatnost, upućuje:

JAVNI POZIV

zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2024. godinu u oblasti nauke.

Pozivaju se nevladine organizacije i zainteresovana javnost da komentare, inicijative i predloge za unapređenje Sektorske analize pošalju elektronski na mejl: zorana.lakicevic@mntr.gov.me i milica.lakcevic@mntr.gov.me

Konsultacije će trajati 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, odnosno do 24. maja 2023. godine.

Tekst nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2024. godini, možete preuzeti OVDJE.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?