Sergej Mučalica

v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške

Sadržaj:
ObrazovanjeKarijera

Sergej Mučalica rođen je 1978. godine u Titogradu.

Obrazovanje

Magistar je političkih nauka i specijalista Međunarodne i nacionalne bezbjednosti. Osnovne studije je završio na smjeru Međunarodni odnosi i diplomatija. Za svoj uspjeh tokom studija je više puta nagrađivan od matičnog fakulteta. Student je generacije sa prosječnom ocjenom 10. Stipendista je Ministarstva prosvjete Crne Gore i dobitnik Studentske nagrade Glavnog grada.

Karijera

Uspješno se usavršavao putem projektnih aktivnosti u SR Njemačkoj, NR Kini i Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske. Učesnik je relevantnih međunarodnih seminara i škola u regionu, na kojima je uzimao učešće. Između ostalih izdvajaju se: Regional Winter Shool Security, Identity, Migration and the new Security Agenda in Europe, Sesion - Political and Economic Stability of Each Country in the Region as Precondition for More Efficient Crisis Management and More Successful Coping with Common Security Challenges; "Managers of Higher Education Institutes or Higher Education officers" Normal University Zhejiang  JinHua, Shangai, Yiwu, Huangzhou; “Erasmus plus mobility project”, Bucks New University, London; Trans2Work, Berlin; Škola evroatlantizma, “Bezbjednosni izazovi na Zapadnom Balkanu” Tema: Mapa svijeta – trideset godina od pada Berlinskog zida; Međunarodna škola „Preduzetničke ideje mladih u EU“ Tema:  Preduzetnički mentalitet - nasljeđa preduzetničkih ideja mladih EU i regiona; Međunarodna škola „Preduzetničke ideje mladih u EU“ Tema:  Preduzetnički mentalitet - nasljeđa preduzetničkih ideja mladih EU i regiona; Obnova evropske ideje u sjenci populizma, Panel: Zapadni Balkan – Dalje opterećenje prošlošću i evropska budućnost; Škola evroatlantizma, moderator „Evropa na raskrsnici“; Škola prava Evropske unije 2012-2017; American corner, Tema: Emancipation Road: Amerika prije i poslije MLK Jr.

Prije dolaska na poziciju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške, Sergej je na Univerzitetu Donja Gorica bio angažovan kao predavač na predmetima: Uvod u međunarodne odnose; Savremeni međunarodni odnosi; Osnovi diplomatije i međunarodno pregovaranje; Diplomatsko pravo i diplomatska profesija; SAD – država i društvo; Savremeni bezbjednosni i obavještajni sistemi; Savremene politike bezbjednosti; Diplomatski protokol i diplomatska korespodencija.

Član je Komisije za žalbe FSCG CENTAR u mandatu 2017-2021.
Govori engleski i služi se njemačkim jezikom.
Sa suprugom Milenom  ima kćerku Noru i sina Luku.

Kontakt

Sergej Mučalica

v.d. generalnog direktora