Sinergijskim djelovanjem do funkcionalnog i uspješnog nacionalnog inovacionog ekosistema

Objavljeno: 03.06.2022. 07:07 Autor: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

"Vlada Crne Gore je u potpunosti posvećena unapređenju poslovnog ambijenta i sa posebnom pažnjom će tretirati razvoj IT industrije u narednom periodu" saopštila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović, dodajući da vjeruje da će rezultati primjene inovacionih zakona ići uzlaznom putanjom kao i da će sinergijsko djelovanje svih potrebnih aktera dovesti do funkcionalnog i uspješnog nacionalnog inovacionog ekosistema.

Ministarka Šćepanović bila je učesnik "Digital Den Connects" događaja na kojem su privredna i startap zajednica razgovarale o primjeni inovacionih zakona, sa posebnim osvrtom na poreske olakšice koje Zakon o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija utvrđuje za lica i privredne subjekte koji ulažu u inovacionu djelatnost.

Digital den panel 1.6.2022.

Diskutujući kako implementacija ovog inovacionog zakona osnažuje startap zajednicu, ministarka je naglasila da set podsticajnih mjera direktno povećava broj startapova i procenat njihove uspješnosti.

"U proteklih mjeseca dana imala sam priliku da se upoznam i sa činjenicom da je nekoliko njih već registovano u Registru inovacione djelatnosti, da su prepoznali instrumente podrške kroz inovativne programe koje sufinansira država, tako da smatram da smo na dobrom putu da zajedničkim snagama omogućimo kontinuitet njihovog daljeg razvoja" istakla je ministarka Šćepanović.

Šćepanović je navela benefite aktuelnih inovacionih zakona u vidu olakšanog početka poslovanja startapova i zapošljavanja na inovativnim projektim, reinvestiranja u sopstvene inovativne projekte, zatim ulaganja u startapove i fondove za finansiranje inovativnih projekata, doniranja naučnoistraživačkim ustanovama i subjektima inovacione infrastrukture, kao i podsticanje izgradnje infrastrukture za inovacionu djelatnost.

"Porast novih zapošljavanja u sektoru inovacija, sprečavanje odliva mladih ljudi i privlačenje digitalnih nomada, kao i jačanje razvoja inovacione infrastrukture su neki od zadataka za koje vjerujem da ćemo uspješno realizovati primjenom aktuelnih inovacionih zakona" zaključila je Šcepanović i iskoristila priliku da podsjeti da je institucionalni okvir za razvoj inovacija i pametne specijalizacije nedavno reformisan i da će ubrzo biti potpuno funkcionalan. Ovim okvirom obezbijediće se efikasnija komunikacija svih aktera u sistemu inovacija i strukturne saradnje, koja treba da rezultira boljom implementacijom naših politika.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/10
item.alt
item.alt
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?