Slični i različiti, zajedno

Objavljeno: 03.04.2024. 13:14 Autor: Zavod za školstvo

Treći simpozijum o poremećajima iz spektra autizma 

„Slični i različiti, zajedno“

U susret Svjetskom danu poremećaja iz spektra autizma, u organizaciji Centra za rani razvoj i Centra za nauku, 01.04.2024. održan je Treći simpozijum o poremećajima iz spektra autizma, u amfiteatru Instituta za javno zdravlje.

U uvodnom izlaganju dječji psihijatar, dr Iva Ivanović, navela je da je Simpozijum kreiran kao multidisciplinarni stručno-naučni skup s ciljem razmjene naučnih novosti, stručnih i praktičnih iskustava, kao i životnih iskustava porodica sa djecom koja imaju ovaj poremećaj. Ovogodišnja tema simpozijuma je „Slični i različiti, zajedno“, nastala s idejom da upoznamo autizam sa različtih aspekata, u sličnim i različitim prezentacijima, zajedno, među nama, u društvu koje teži jednakim šansama i podstaknutim mogućnostima.

Između ostalih, na temu Izazovima djeteta s karakteristikama iz spektra autizma u inkluzivnom obrazovanju, govorila je Anita Marić logoped i savjetnica za inkluzivno obrazovanje u Zavodu za školstvo.

Zaključeno je da ovakvi susreti pružaju priliku da ljudi iz različitih profesija, životnih prilika sa autizmom, razmijene saznanja, iskutva, ideje i doprinosu boljeg razumijevanja ovog kompleksnog fenomena. A razumijevanje je prvi korak ka poboljšanju života svih nas, sličnih i različitih, zajedno.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?