SMART4ALL - Drugi otvoreni poziv za Eksperimente fokusiranog transfera tehnologije

Objavljeno: 05.07.2021. 06:35 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

 

 

Rok za prijavu:

15. septembar 2021. u 17:00 CEST

Otvoreno za:

Univerzitete/akademske institucije, mala i srednja preduzeća/veće kompanije, tehnološke provajdere

Benefiti:

Maksimalni iznos sredstava po konzorcijumu: do 80,000€ EU sredstava

Saznajte više:

https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now/

Link za apliciranje:

https://smart4all-2nd-ftte.fundingbox.com/

SMART4ALL poziva zainteresovane kompanije i institucije iz Crne Gore da se prijave za dodjelu grantova u sklopu Drugog otvorenog poziva za finansiranje eksperimenata fokusiranog transfera tehnologije - FTTE. Ovi grantovi su dio Horizont 2020 SMART4ALL projekta podržanog od strane Evropske unije. Projekat ima za cilj da poveže Digitalne Inovacione Hub-ove širom Evrope.  Sastoji se od konzorcijuma koji čini 25 partnera iz 16 zemalja.

O Eksperimentima Fokusiranog Transfera Tehnologije (FTTE)

Eksperimenti fokusiranog transfera tehnologije (FTTE) su kratkoročni CPS i IoT eksperimenti u trajanju od 9 mjeseci koji imaju za cilj uspostavljanje prekogranične saradnje između akademskih partnera i preduzeća. FTTE eksperimenti imaju za cilj ubrzanje projekata orjentisanih na proizvode i nude smjernice za njihovu uspješnu komercijalizaciju. Kroz ove eksperimente, jedan projektni partner vrši transfer tehnologije drugom partneru i na taj način omogućava poboljšanje proizvoda ili procesa. Projektni partneri moraju biti dva različita entiteta iz dvije države, s tim da konzorcijum može biti sastavljen od jednog akademskog i jednog industrijskog partnera ili dva industrijska partnera, a nikako od dva akademska partnera. Industrijski partner ima ulogu vodećeg partnera, odnosno on treba biti nosilac projekta.

FTTE projektni predlozi trebaju biti fokusirani na oblasti koje nisu adekvatno predstavljene u tekućim Smart Anything Everywhere (SAE) projektima i moraju se odnositi na neku od sljedećih prioritetnih oblasti:

Digitalizovani transport,

Digitalizovana poljoprivreda,

Digitalizovana životna sredina i

Digitalizovano bilo šta (Digitized Anything).

SMART4ALL će odabrati 4 projekta, odnosno eksperimenta koja će finansirati shodno procesu selekcije vezanom za Drugi otvoreni FTTE poziv.

Ko može aplicirati?

Konzorcijum sastavljen od dva različita entiteta iz dvije različite države, pri čemu jedan akademski/industrijski partner ima ulogu provajdera tehnologije, a drugi industrijski partner ima ulogu primaoca tehnologije.

U konzorcijum se mogu uključiti sljedeći aplikanti:

Univerziteti ili akademske institucije

Mala i srednja preduzeća (MSP) ili veće kompanije shodno definicijama iz EU preporuke 2003/361.

Tehnološki provajderi.

Zemlje koje se mogu uključiti u projekat su: EU članice (uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo), zemlje pridružene H2020, i sve druge zemlje Jugoistočne Evrope koje nisu prethodno navedene, a koje su uključene u Aneksu A H2020 Radnog Programa.

Budući da je cilj SMART4ALL projekta da podrži digitalnu transformaciju u onim evropskim zemljama koje su inače slabo zastupljene u shemama finansiranja EU time što će im omogućiti vršenje prekograničnih eksperimenata, kozorcijumi u čijem sastavu bude makar  jedan entitet iz zemalja Jugoistočne Evrope, imaće prednost u bodovanju. Prioritizovane zemlje su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Ruminija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Projektni predlozi moraju biti prekograničnog karaktera i mogu biti prijavljeni od strane bilo kog gore pomenutog entiteta, s tim da je uključenje MSP ili veće kompanije obavezno i ta kompanija treba biti nosilac projekta.

Aplikanti uključeni u konzorcijumu NE SMIJU biti postojeći partneri na SMART4ALL projektu.

Matchmaking usluge

Ukoliko želite pronaći organizaciju sa kojom biste aplicirali na ovaj poziv, posjetite stranicu vezanu za matchmaking usluge:

https://matchmaking.smart4all-project.eu/

Koji su benefiti granta?

Dobijanje finansijske podrške do €80,000 po projektu,

Uspostavljanje novih saradnji,

Dobijanje podrške od strane vodećih međunarodnih eksperata iz oblasti biznisa, etike i tehnologije,

Pristupanje novim coaching uslugama.

Kako aplicirati?

Vodič za aplikante i Često postavljana pitanja su dostupna na SMART4ALL veb sajtu (https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now).

Samo apliciranje se vrši online putem Fundingbox portala https://smart4all-2nd-ftte.fundingbox.com/

Rok za prijavu FTTE projektnih predloga je 15. septembar 2021. u 17:00 CEST.

Da biste bili u toku sa najnovijim informacijama i objavama vezanim za otvorene pozive, prijavite se na SMART4ALL Newsletter (https://smart4all-project.eu/joinus/).  

Sve regionalne i nacionalne organizacije koje su zainteresovane za praćenje SMART4ALL otvorenih poziva i aktivnosti u sklopu projekta mogu to uraditi putem sajta http://www.smart4all-project.eu i praćenjem na društvenim mrežama:

 https://www.linkedin.com/SMART4ALLH2020

 https://twitter.com/smart_4all

 https://www.facebook.com/SMART4ALL.Project/

 https://www.youtube.com/channel/SMART4ALL

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 05.07.2021.
Rok za prijavu: 15.09.2021.
Iznos pojedinačne podrške:Maksimalni iznos sredstava po konzorcijumu: do 80,000€ EU sredstava
Namijenjeno za:Univerzitete/akademske institucije, mala i srednja preduzeća/veće kompanije, tehnološke provajdere
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?