Snežana Radović

V.d. generalne direktorice za Evropsku uniju

Snežana Radović je rođena 27. avgusta 1971. u Podgorci. Magistar je međunarodnih odnosa. Završila je postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici a tokom studija je više mjeseci boravila na FPZ u Zagrebu, Hrvatska. Prethodno, studirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Bosna i Hercegovina a završila je Filozofski fakultet u Nikšiću, Crna Gora. Dobitnik je ordena Madarski konjanik prvoga reda.

Ambasadorka Snežana Radović je zaposlena u Ministarstvu vanjskih poslova od 2007. Trenutno je VD generalne direktorice za Evropsku uniju.

Bila je ambasador Crne Gore u Republici Bugarskoj u periodu od 1. decembra 2017. do 31. decembra 2021. U periodu prije mandata u Sofiji, tokom pet godina je bila VD generalne direktorice za bilateralne poslova; član vladine Komisije za politički sistem; pregovarač za poglavlja 23 i 24; generalna direktorica za evropske poslova; zamjenica predsjedavajućeg u Komisiji za evropske integracije; zamjenica predsjedavajućeg u Radnoj grupi za javnu administraciju.

Prije toga, u periodu 2009-2012, bila je savjetnik u Ambasadi Crne Gore u Mađarskoj tokom kojeg je pratila politička kretanja u zemlji, pokrivala konzularne i finansijske poslova i aktivno pratila predsjedavanje Mađarske Savjetom EU koje se događalo neposredno nakon dodjeljivanja statusa kandidata Crnoj Gori. Prema potrebi, bila je otpravnik poslova u Ambasadi.

Prije mandata u Mađarskoj, Radović je bila nekoliko godina savjetnik u Direkciji za NATO u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore. Bila je sekretar Komisije za interresorne aktivnosti u Partnerstvu za mir, kao i član Koordinacionog tima za implementaciju komunikacione strategije o evroatlantskoj integraciji Crne Gore.

Prethodno, tokom sedmogodišnjeg rada u Radio televiziji Crne Gore bila je zadužena za međunarodne odnose i bila je urednik Međunarodne razmjene i obrade stranih programa.

Govori engleski i bugarski jezik, služi se makedonskim i ima pasivno znanje mađarskog jezika. Takođe, uči francuski jezik, trenutni nivo A2.