Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Šoć razgovarao sa predstavnicima GI Sačuvajmo Sinjajevinu

Objavljeno: 18.07.2022. 13:30 Autor: Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore

Savjetnik predsjednika Vlade za pravna pitanja Ivo Šoć danas je primio predstavnike GI Sačuvajmo Sinjajevinu.

Na sastanku u zgradi Vlade, predstavnici GI Sačuvajmo Sinjajevinu, Milan Sekulović, Petar Glomazić, Mileva Gara Jovanović, Novak Tomović, Slađana Minić i Marija Šuković predali su peticiju koju je potpisalo preko 22000 lica kojom se zahtijeva ukidanje odluke o izgradnji vojnog poligona na Sinjajevini i proglašenje parkom prirode pomenutog područja. Oni su izrazili zabrinutost zbog aktuelizacije ovog pitanja i istakli važnost zauzimanja konačnog stava Vlade u pogledu daljih planova u vezi sa Sinjajevinom. Predstavnici GI Sačuvajmo Sinjajevinu su naglasili da podrška njihovim aktivnostima dolazi sa više relevantnih domaćih i inostranih adresa, da ispunjava sve uslove koje propisuje Evropska unija da Sinjajevina bude zaštićeno područje i naveli da to predstavlja dodatan motiv preduzimanja odlučnih koraka u cilju trajne zaštite najvećeg pašnjaka u Evropi.

Savjetnik predsjednika Vlade Ivo Šoć predočio je predstavnicima GI Sačuvajmo Sinjajevinu da premijer Abazović u potpunosti podržava njihovu inicijativu, što je više puta i javno istakao, kao i da pomenutu planinu, u skladu sa zakonskim procedurama, treba proglasiti zaštićenim područjem.

Svjesni prirodnog bogatstva Sinjajevine sagovornici su se saglasili da se o ovom pitanju u narednom periodu moraju preduzete konkretni koraci u pravcu trajnog rješenja problema.

Ivo Šoć - predstavnici GI Sačuvajmo Sinjajevinu (18.07.2022.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?