Spisak kandidata koji su položili stručni ispit

Objavljeno: 19.07.2021. 06:01 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

Na osnovu člana 16 stav 5 Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti  za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i  opremom (“Službeni list CG”, br. 19/14 i 17/21), Ministarstvo kapitalnih investicija - Komisija za polaganje stručnog ispita radne osposobljenosti za eksploataciju, rukovanje i održavanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom iz oblasti elektroenergetike, objavljuje

SPISAK KANDIDATA

koji su položili stručni ispit radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom iz oblasti elektroenergetike i to za: Rukovanje trafostanicama i razvodnim elektropostrojenjima i Vođenje poslova održavanja i eksploatacije elektroenergetskih objekata, u redovnom aprilskom ispitnom roku 2021. godine  

„CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM“ DOO PODGORICA

Sektor za održavanje - Služba za održavanje Regiona 2

 • Sekulić Milisav
 • Vušurović Bojica

Sektor za održavanje - Služba za održavanje Regiona 4

 • Željko Knežević
 • Valjdet Dodić
 • Arjan Lika
 • Gani Muja

Sektor za održavanje - Služba za održavanje Regiona 5

 • Tomović Nemanja
 • Medojević Milutin

Sektor za održavanje - Služba za održavanje Regiona 6

 • Ljujić Milisav
 • Bulatović Dalibor
 • Vujadinović Petar

Sektor za održavanje – Služba za održavanje 35 kV nadzemnih vodova

 • Bulatović Slaven

Sektor za mjerenje - Služba za mjerenje Regiona 4

 • Kostović Nikola
 • Malokraja Samir

Sektor za mjerenje – Služba za mjerenje Regiona 5

 • Zorić Krsto

Sektor za mjerenje – Služba za mjerenje Regiona 6

 • Krgović Rade
 • Vuković Igor
 • Kolić Zećo
 • Ilić Nebojša
 • Nišavić Vitomir
 • Sošić Predrag
 • Ćorić Miloje
 • Đukić Saša
 •  Ljiljanić Željko
 • Bulatović Nikola

 

Sektor za mjerenje - Služba za mjerenje Regiona 7

 • Čvorović Lazar
 • Šibalić Radivoje
 • Golović Milivoje
 • Jakovljević Njegoš
 • Kamberović Mileta
 • Čabarkapa Božidar
 • Mrdak Bore
 • Bašić Haris
 • Lončar Milomir

„TERNA CRNA GORA“ D.O.O. PODGORICA

Radović Dejan

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?