Šta radi Ministarstvo?

Ministarstvo vanjskih poslova radi na ostvarivanju i zaštiti interesa i ugleda Crne Gore na međunarodnom planu, pomaže crnogorskim građanima koji žive i rade u inostranstvu ili putuju van Crne Gore i pruža podršku crnogorskim privrednim i drugim pravnim subjektima na internacionalnom nivou.

Ovaj resor Vlade koordinira aktivnosti za sprovođenje vanjske politike i jačanje pozicije u međunarodnim odnosima, te obavlja vanjske poslove neposredno i preko diplomatsko-konzularnih predstavništava, koja čine ambasade, stalne misije pri međunarodnim organizacijama, generalni konzulati i konzulati.

Ministarstvo vanjskih poslova predstavlja Crnu Goru u odnosima sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i institucijama, kao i sa njihovim predstavništvima u Crnoj Gori. U skladu sa tim, obavlja diplomatsko-konzularne poslove i druge stručne zadatke koji se odnose na ostvarivanje političkih, ekonomskih, kulturnih i prijateljskih veza.

Naša institucija razvija saradnju sa iseljenicima iz Crne Gore i njihovim organizacijama; radi na očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta, prati razvoj regionalnih i međunarodnih odnosa, naročito u oblasti vanjske i bezbjednosne politike.

Diplomate analiziraju međunarodni položaj Crne Gore, doprinose jačanju pozicije naše države na globalnom planu, rade na poboljšanju bilateralnih odnosa sa drugim državama, štite i promovišu ekonomske interese Crne Gore u inostranstvu, analitički sagledavaju i predviđaju dešavanja i procese u pojedinim zemljama, međunarodnim organizacijama i međunarodnim odnosima u cjelini, i o tome je blagovremeno izvještavaju svoju državu.

Ministarstvo predlaže Vladi vanjsku politiku; priznavanje država, uspostavljanje i prekid diplomatskih i konzularnih odnosa sa drugim državama, kao i postavljenje i opoziv ambasadora. Takođe predlaže Vladi učlanjenje, odnosno učešće Crne Gore u međunarodnim organizacijama, kao i druge oblike multilateralne saradnje.

Osim toga, koordinira međunarodnu razvojnu i humanitarnu pomoć i radi na unapređenju međukulturalnog dijaloga i saradnje u oblastima kulture, obrazovanja i sporta u međunarodnim odnosima.

U domenu našeg rada je i priprema predloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti vanjskih poslova, zatim zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora. Ministarstvo učestvuje u poslovima vezanim za akreditaciju zvaničnih predstavnika država i međunarodnih organizacija u Crnoj Gori; zatim u organizaciji i realizaciji zvaničnih i drugih međunarodnih posjeta na državnom nivou, uključujući i međunarodne posjete delegacija i poslanika Skupštine. Takođe, pripremamo učešće crnogorskih predstavnika na međunarodnim pregovorima i sastancima.

Ministarstvo vanjskih poslova u kontinuitetu radi na stručnom usavršavanju diplomata, kao i profesionalizaciji diplomatske mreže, kako bi Crna Gora na svjetskoj mapi imala predstavnike koji će na najbolji način zastupati njene vanjskopolitičke prioritete i interese.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?