STO e-seminar “ TRADE AND PUBLIC HEALTH WORKSHOP WITH A SPECIAL FOCUS ON PANDEMIC RESPONSE” 28. novembar - 2. decembra 2022.

Objavljeno: 05.08.2022. 11:53 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

STO e-seminar “ TRADE AND PUBLIC HEALTH WORKSHOP WITH A SPECIAL FOCUS ON PANDEMIC RESPONSE”

Datum održavanja: 28. novembar – 2. decembar 2022.

Rok za prijavu: 27. septembra 2022.


Sekretarijat Svjetske trgovinske organizacije (STO), u bliskoj saradnji sa Sekretarijatom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Organizacijom Svjetske intelektualne svojine (WIPO), organizuje 16. Radionicu o trgovini i javnom zdravlju, koja će imati poseban fokus na odgovor na pandemiju. Tema i program Radionice zasnovani su na 2. Izdanje trilateralne studije SZO-WIPO-STO „Promovisanje pristupa medicinskim tehnologijama i Inovacija: ukrštanje javnog zdravlja, intelektualne svojine i trgovine“.

Radionica o trgovini i javnom zdravlju je predviđena za kreatore politika u javnom sektoru koji već imaju napredno razumijevanje po pitanju trgovine, intelektualne svojine i javnog zdravlja, i koji imaju praktično iskustvo u procesima politike u ovim oblastima.

Zainteresovani kandidati (državni službenici Crne Gore) se mogu prijaviti putem online aplikacije koju možete naći na linku.

Online aplikacija zahtijeva dostavljanje skenirane kopije pasoša, kao i zvanično pismo nominacije nadležnog organa koje nominuje kandidata. Nakon podnošenja aplikacije kandidat će dobiti povratnu potvrdu, koju je najkasnije do 27. septembra 2022. potrebno dostaviti Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, na sljedeće e-mail adrese: stanica.andjic@mfa.gov.megoran.scepanovic@mek.gov.me i aida.salagic@mek.gov.me. Ista će diplomatskim kanalima (najkasnije do 30. septebra 2022) biti dostavljena STO Sekretarijatu na odlučivanje.

 Više informacija, aplikacioni formular i obrazac pisma nominacije možete naći u nastavku.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?