Strategija implementacije Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbjednost

Objavljeno: 14.12.2023. 23:00 Autor: Ministarstvo odbrane

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 23. novembra 2023. godine, usvojila Strategiju implementacije Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – Žene, mir i bezbjednost i njoj pratećih rezolucija za period 2024-2027, sa Akcionim planom za 2024-2025. godinu. 

 

Riječ je o trećem strateškom dokumentu kojim se implementiraju ciljevi Rezolucije SBUN 1325 u Crnoj Gori.

 

Koncipiran je glavni strateški cilj: Unaprijediti položaj žena i djevojčica u svim procesima koji vode održavanju i promociji mira i bezbjednosti. U svrhu ispunjenja strateškog cilja, definisano je sedam operativnih ciljeva, u okviru kojih su Akcionim planom za sprovođenje Strategije za period 2024-2025. godine, predviđene 32 aktivnosti.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?